22. 4. 2018
wwwww
Slavomír
wwwww
omene

Meno Slavomír má slovanský pôvod vo význame sláviaci mier. Sú to veľmi emotívne a značne zženštilé povahové typy, sentimentálni a nervózni muži, ktorí sa často nechávajú unášať udalosťami, namiesto toho, aby bojovali o svoje miesto na slnku. 

Slavomír

Slavomírovia  majú v sebe obrovské možnosti, no nie vždy sa im ich podarí aj naplniť. Sú to krasorečníci s bujnou fantáziou, o svojich plánoch viac rozprávajú, ako ich uskutočňujú.  Neoplývajú veľkou sebadôveru, hoci sú dosť optimistickí, po celý život bojujú so svojou nervóznou a nedotklivou  povahou. Sú to introverti, pred životnými ťažkosťami sa radi uzatvárajú  do seba, pôsobia neisto a sú málo objektívni. Títo muži  často menia povolania, no vďaka  pružnej inteligencii sú schopní prispôsobiť sa rôznym situáciám.  Väčšinou robia dobre iba to, čo majú radi. Neraz si vyskúšajú množstvo zamestnaní, kým natrafia na to pravé. V tejto profesii vedia byť  značne aktívni a výkonní a často dosahujú  pozoruhodné výsledky. Priťahujú ich povolania, kde môžu cestovať, sú výborní obchodní cestujúci, hudobníci, pracovníci medzinárodných organizácií. Slavomírovia sú v citovom živote veľmi vlastnícki a od detstva sa usilujú sa sústrediť na seba všetku pozornosť svojich blízkych. Ovplyvňuje ich planéta Merkúr, ich šťastné farby sú červená, modrá a biela.

Čo znamená Váš dátum narodenia?
odni

22. apríl

Ste veľmi úspešný, samostatne sa rozhodujúci jedinec, máte svoje predstavy a nenecháte sa nikým ovplyvniť. Nové úlohy sú pre vás výzvou, dodávajú vám silu a energiu a naštartujú vás k ešte intenzívnejšej činnosti.

22. apríl

Vďaka nesmiernej húževnatosti a vytrvalosti  dokážete úspešne realizovať svoje myšlienky.  Ste komunikatívny  a viete znamenite  jednať s ľuďmi,  získať si ich na svoju stranu a nadchnúť ich  pre svoje projekty. V zamestnaní dosahujete vynikajúce výsledky. Túžite po uznaní a pochvale svojho okolia, a preto sa často snažíte spĺňať predstavy iných, na úkor vlastnej potreby nezávislosti a slobody. Tento rozpor v potláčaní vlastných potrieb môže vo vás vyvolať nespokojnosť, emotívnu nevyrovnanosť a prejaviť sa aj vo vašich vzťahoch. Máte sklony manipulovať s druhými a  egoisticky presadzovať svoju osobu.  Ste pritom veľmi  láskavý, úprimný a otvorený človek, s rozvinutým zmyslom pre spravodlivosť. Súcitíte s ľuďmi, ste nesmierne  empatická a spoločenská osobnosť. Mali by ste  však viac ovládať svoje citové prejavy, snažiť sa sústrediť len na jednu činnosť a netrieštiť svoju energiou na všetky strany.

Býk (21. apríl – 20. máj)

Vládcom tohto ženského znamenia je Venuša. Býk má zmysel pre prirodzenosť a inštinkty a ako živel ho priťahuje Zem. Flegmatická povaha podporuje vzťah k umeniu a prírode, ale žiaľ, aj zavalitú postavu a obezitu. Ľudia, narodení v znamení býka malú nízke čelo, krátky nos, milé veľké oči, priateľský a dobrosrdečný pohľad. Ich flegmatickosť je vidno aj na držaní tela a chôdzi – sú pomalí, pokojní, ak ich však niekto nahnevá, dokážu vybuchnúť, aj zaútočiť. Pôsobia odmerane, ale je to do veľkej miery spôsobené ich plachosťou. Nemajú zmysel pre novoty. V prípade, že sa zdravo stravujú a športujú, sú veľmi atraktívni.

BýkPovaha:

Ako sme spomínali v úvode, Býk je flegmatik. Vďaka vplyvu Venuše je nenáročný, pokojný a trpezlivý, zvyčajne aj duševne vyrovnaný. Na druhej strane, Býci veľmi túžia po láske a po pohodlnosti. Našťastie, majú vyvinutý zmysel pre povinnosť, a tak sú považovaní za pracovitých. Vedia, že pohodlie si musia najprv odpracovať. Keďže sú plachí a uzatvorení, ťažko nadväzujú nové priateľstvá – niekedy môžu byť z tohto dôvodu mylne považovaní za neúprimných a namyslených. Ak ich dlhšie dráždime a provokujeme, môžu nás prekvapiť náhlym výbuchom hnevu. Upokoja sa ťažko a dlhšie to trvá. Majú vecné a kritické myslenie, nie sú rojkovia. Sú šetrní, ochotní pomáhať ľuďom, prehnane húževnatí, pedantní a vytrvalí.

Práca:

Ľudia narodení v tomto znamení neznášajú námahu a manuálny prácu, niekedy sa im nechce ani premýšľať. V zamestnaní sú však presní a snaživí, ale nemajú z práce skutočnú radosť. Sú spoľahliví a zvyčajne aj nezištní, úlohy nadriadených plnia včas a dobre. problém nastane vtedy, ak sa do ich práce zavádzajú nejaké novinky. Tie neznášajú. Najlepšie sa im pracuje po starom, i keď je to ťažkopádne. Majú vrodenú túžbu po peniazoch, lebo tie predstavujú pohodlie, a to je ich životným cieľom. Niekedy sa to môže zvrtnúť na prospechárstvo a egoizmus. Uplatnia sa najmä ako poľnohospodári a súkromní podnikatelia v oblasti umenia.

Zdravie:

Vďaka obľube v pohodlí sa nikdy priveľmi nevyčerpajú, ale veľmi radi jedia a trpia chronickým nedostatkom pohybu, z čoho vyplývajú srdcovo-cievne ťažkosti, metabolické poruchy, bolesti krížov. Sú náchylní na prechladnutie a na zápal v oblasti horných dýchacích ciest. Dôležitá je striedmosť v stravovaní a pohyb - vtedy môže Býk byť veľmi silný a zdravý.

❤️Najobľúbenejšie drahokamy – zafír, smaragd, tyrkys, perla, achát

❤️Najobľúbenejšia farba - zelená

❤️Najobľúbenejšie z prírody – lúčne kvety, čerešňa, hruška, býk, srnky, ovce, vtáky

❤️Najobľúbenejšie predmety a koníčky – umelecké skvosty, ozdobné predmety, meď, zlato

❤️Najšťastnejší deň – piatok

❤️Nešťastný deň – streda alebo nedeľa

❤️Osobnosti, narodené v tomto znamení: Audrey Hepburnová, William Shakespeare, Sigmund Freud, Martin Kukučín, Mária Terézia, Honoré de Balzac

Manželstvá Býkov

Ak sú planéty v dobrej konštelácii, ľudia narodení v znamení Býka bývajú dobrými manželmi, rodina často býva jediným zmyslom ich života. Ak chcú byť v manželstve šťasttní, mali by si za partnera vybrať partnera narodeného v znamení Panny alebo Kozorožca. Príjemný môže byť aj zväzok s partnerom narodeným v znamení Raka alebo Rýb, ale takisto aj s partnerom, ktorý mal pri narodení v znamení Býka Mesiac.

BýkBýci majú v mladom veku dosť potlačenú zmyselnosť – tá sa zvyčajne prejaví až v manželstve. Muži – Býci v manželstve často spohodlnejú a zabúdajú na svoje umelecké ambície, ktoré mali pred svadbou. O rodinu sa však starajú veľmi vzorne a dokážu ju aj dobre finančne zabezpečiť, pretože sa im zvyčajne podarí nahromadiť väčší majetok.

Muži – Býci, keď prídu domov z práce, zvyčajne si radi oddýchnu. Ak by ich partnerka rušila pri odpočinku a nútila do inej činnosti, mohol by to byť začiatok konca. Ak ide o muža – Býka, ktorý mal pred manželstvom umelecké ambície, je nutné, aby ich u neho manželka podporovala, lebo inak na ne v manželstve zabudne.

Ženy – Býci bývajú dobrými gazdinkami aj výbornými kuchárkami. Sú múdre a šikovné, praktické, dokážu logicky myslieť. Svojim mužom bývajú oddané, a to aj vtedy, keď sa manželstvo stane stereotypom. V každej situácii sa správajú chadnokrvne a rozvážne, bývajú dobrými matkami, ktoré majú so svojimi deťmi kamarátsky vzťah. Ženy aj muži narodení v znamení Býka bývajú v manželstve verní a život s nimi býva príjemný. Zbožňujú prírodu, peniaze a majetok a túžia po pohodlí.
Ak sú však hviezdy v nepriaznivej konštelácii, bývajú ľudia narodení v znamení Býka leniví a tvrdohlaví a život s nimi je neznesiteľný – potom ich manželstvá často stroskotávajú. Ak ich však partner opustí, cítia sa sklamaní, podvedení a zbytoční. Do manželstva totiž Býci zvyčajne vstupujú s presvedčením, že s milovaným človekom chcú žiť až do smrti.

Láska Býk

V láske a citovej oblasti bývajú ľudia – Býci verní a prítulní. Lásku chápu ako prirodzenú súčasť života a záležitosť srdca. Pokiaľ ide o mužov, ich erotické pudy sú síce veľmi silné, ale zase ako jedinci bývajú zvačajne málo aktívni. Skutočného vyznania lásky sú málokedy schopní. Viac si želajú, aby ich o svojej náklonnosti presviedčali ženy.

Láska BýkMuži – Býci

Lásku vnímajú ako záležitosť srdca, chcú, aby ich ženy neustále uisťovali o svojej láske, ako aj o tom, že láska je viac ako sex. Ak majú problémy v sexuálnom živote, očakávajú od svojej partnerky, aby ich indispozíciu vnímala ako prechodnú záležitosť, ako aj to, že partnerka so svojím citom a trpezlivosťou ich  sexuálny život napraví.

Ženy – Býci

Sú láskavé a krásne, vo svojom partnerovi často vidia svojho pána a vládcu, u ktorého hľadajú oporu. Potrpia si na to, aby ich partner obdarúval kvetmi a darčekmi. Sú aj vášnivými milenkami, ale na neveru vôbec nemyslia, pretože sú naplno zamestnané svojím partnerom. V neskoršom veku, keď je už partnerova láska menej vášnivá, premenia svoju lásku a vášeň k nemu na lásku takmer materskú. Kým ženy-Býci  aj v stave najsilnejšieho zaľúbenia dokážu rozumne uvažovať, muž – Býk, ktorý sa zaľúbi, je svojou láskou taký pohltený, že doslova stratí rozum a úsudok. Muži – Býci sa veľmi ľahko  a príliš vzrušia, a to môže byť príčinou toho, že sú pri milovaní mierne indisponovaní. Ak však nájdu nežnú a citlivú partnerku, tento problém sa môže odstrániť.
Ženy i muži narodení v znamení Býka majú silno vyvinutý zmysel pre rodinný život, zvyčajne sú veľmi príťažliví a iba zriedka sa rozvádzajú. Muži sú na to priveľmi leniví a ženy zo zásady. Rozvod by bol pre ne sklamaním seba samej.

Spoľahlivý Býk

Od Býka síce nemožno očakávať veľkú iniciatívu, ale ak sa tak predsa stane, bude to skutočne veľmi príjemné. Býk je síce pôžitkár, ale je veľmi šetrný. Potrebuje dobré jedlo, ale nemalo by byť drahé. Aj pri výbere darčekov je konzervatívny – aj keď má dobrý vkus. Vo všeobecnosti je Býk skvelý milenec a to, čo mu na počiatku môže chýbať vo výdrži, to svojej partnerke plne vynahradí na intenzite milovania. Ak sa s vami už intímne zblížili, môžete rátať s tým, že to nebude krátka záležitosť a že milovanie s Býkom je beh na dlhé trate. Čím dlhšie sa s Býkom intímne poznáte, tým sa stáva lepším milencom, ktorý dokáže vzrušiť a uspokojiť každú ženu. Mužov – Býkov vzrušuje sexi bielizeň – najlepšie červená, ďalej ho vzrušuje ženský zadoček a sex odzadu. Nerád skúša neznáme sexuálne praktiky a oveľa radšej má klasiku a istotu v tom, čo už pozná. Miluje ženskú vôňu a sexuálne radovánky v príjemnom prítmí – vtedy sa dokáže dokonale vzrušiť a podať extrémny milenecký výkon.

Býk je vytrvalý

býkZ mnohých hľadísk by sa mohlo zdať, že Býk je ideálnym milencom, pretože sa miluje nesmierne rád. Od puberty fantazíruje o vášnivých vzťahoch a keď má o niekoho záujem, dáva to veľmi priamočiaro a ohnivo najavo. Baran je veľmi zmyselný a veľmi rýchlo pochopí, po čom túži objekt jeho záujmu. Napokon, od svojej sexuálnej partnerky, či partnera očakáva skôr telesnú ako duševnú krásu. Býk nemá rád improvizáciu, no čo mu chýba v predstavivosti, nahrádza  intenzitou.

womangalérie VŠETKY