Bezpečne do školy

Malí žiačikovia sa počas školského roka stávajú oveľa častejšie obeťami dopravných nehôd ako napríklad predškoláci. Neraz ich totiž rodičia nechajú príliš skoro chodiť samých do školy – „veď je to len kúsok od domova“ , a nepresvedčia sa, či dieťa vie, ako sa má na ceste správať.

školáčka na ceste

Kedy môže ísť dieťa samo do školy?

Dobre si zvážte, či je váš potomok pripravený na to, aby mohol chodiť do školy sám, bez sprievodu dospelých. Malé dieťa nemá ešte vyvinutú psychiku, nepremýšľa a nevie konať ako dospelý človek. Nedokáže dopredu predvídať a odhadnúť situáciu. Je nepozorné a často koná impulzívne, neuvedomuje si nebezpečenstvo, v ktorom sa ocitlo. Navyše, pre svoj malý vzrast má obmedzený výhľad na vozovku. Je veľmi dôležité, aby bolo dieťa na ceste  dobre vidieť. Vodiči v hustej premávke a horšej viditeľnosti ho totižto môžu ľahko prehliadnuť. Obliekajte preto deti do svetlých pestrých farieb. Nielen na školskú tašku, ale aj na odev, topánky a čiapku umiestnite reflexné nášivky či odrazky, aby malého školáka šoféri zbadali už z dostatočnej diaľky.

Buďme pre deti dobrým príkladom

Dopravná výchova v škole i preventívne výchovné podujatia polície iste môžu zlepšiť dopravnú gramotnosť detí a pomáhajú predchádzať tragédiám na cestách. No najviac v tom môžu urobiť samotní rodičia. Začnite už od útleho veku primeranou formou učiť deti bezpečne prechádzať cez cestu. Názorne im predveďte a spolu aj natrénujte, ako sa má správať chodec pri prechádzaní na druhú stranu ulice. Tiež, na čo si dávať pozor pri bicyklovaní, jazde na kolobežke, skejtborde či kolieskových korčuliach.  Samozrejme, dôležitý je dobrý príklad! Preto nikdy neprechádzajte cez cestu riskantne pred svojimi deťmi (ani inokedy)  a  na bicykli si vždy vezmite helmu.

Cestu do školy si  s deťmi treba nacvičiť

Skôr ako dovolíte vášmu školáčikovi ísť prvýkrát samému do školy, bez sprievodu dospelých, poučte ho o nástrahách na ceste. Najmä s menšími deťmi  cestu do školy niekoľkokrát spolu prejdite. Vyberte  čo najkratšiu trasu, ale z dopravného hľadiska čo najbezpečnejšiu, a to i vtedy, keby sa mala vzdialenosť do školy predĺžiť. Dieťa by na ceste do školy malo čo najmenej prechádzať cez vozovku, a pri prechode cez cestu musí mať dostatočný výhľad na obidve strany. Zvoľte vždy priechod s malým dopravným ruchom, najlepšie so svetelnou signalizáciou.

Naučte dieťa orientovať sa na ulici zrakom i sluchom, počúvať zvuky a uvedomovať si, odkiaľ prichádzajú.  Precvičujte to s dieťaťom pomocou hry: zaviažte mu oči, zatočte ho, potom zazvoňte na zvonček alebo zabúchajte, a dieťa musí uhádnuť, z ktorej strany prišiel zvuk.

Počas spoločnej cesty do školy s ním v prvých dňoch  dôkladne nacvičte pozeranie sa na obe strany pred vstupom na vozovku. Musí si zautomatizovať otáčanie hlavy najprv vľavo, potom vpravo a opäť vľavo, pri každom prechádzaní ulice. Možno sa vám to zdá zbytočné alebo smiešne, no pre bezpečnosť dieťaťa je to veľmi dôležité.  

Čo musí vedieť školáčik:

♥ Na vozovku môže vstúpiť len vtedy, ak sa pozrie vľavo, potom vpravo a zasa vľavo, a iba vtedy, ak sa nepribližuje žiaden automobil; 
♥ Nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré mu znemožňujú výhľad; 
♥ Cez cestu musí prechádzať len po priechode pre chodcov, a to kolmo na vozovku, čo najkratším smerom; 
♥ Ak je na priechode semafor, môže prechádzať cez cestu, len keď svieti  zelený signál.