Deti, ktoré vychovávajú obaja rodičia sú vraj múdrejšie!

Deti potrebujú oboch rodičov.

Možno si poviete, že je to zaužívaná fráza a že dieťa môže rovnako dobre vychovať aj sama mamička… Áno, ale zopár rozdielov tu predsa len je. Deti, ktoré sú vychovávané oboma rodičmi sú inteligentnejšie, a je to preto, že výchova matkou aj otcom im pomáha rozvíjať ďalšie mozgové bunky, také, ktoré v prípade výchovy jedného z rodičov nemajú možnosť rozvinúť sa.

obaja rodičia

Prvé roky sú najdôležitejšie

Deti, ktoré vychovávajú spoločne obaja rodičia majú spravidla viac pozornosti a pociťujú väčšiu stabilitu. Spravidla tiež prežívajú menej utrpenia a emočného stresu. Okrem toho, je dokázané, že tieto deti, keď vyrastú sú múdrejšie a inteligentnejšie ako deti, ktoré vychovávala len jedna osoba. Najdôležitejšie je rané detstvo. Výchova oboma rodičmi v prvých rokoch života vedie k vytváraniu väčšieho množstva mozgových buniek u dieťaťa.

 

Iné východy pre chlapcov, iné pre dievčatá

Zaujímavé je, že konkrétne výhody, ktoré výchova oboma rodičmi poskytuje dieťaťu sa líšia podľa pohlavia dieťaťa. Chlapci, ktorých vychovávajú obaja rodičia, respektíve žena a muž, získavajú lepšiu pamäť a schopnosť učiť sa. Dievčatká, ktoré vychovávajú obaja rodičia majú zase lepšiu pohybovú koordináciu a sociálne zručnosti. Je to tým, že spoločná výchova dieťaťa u chlapcov vedie k väčšej produkcii buniek sivej mozgovej hmoty a u dievčat bielej mozgovej hmoty.

Dvaja – dvojnásobné šťastie?

Na druhej strane, deti, ktoré žijú od raného detstva len s jedným rodičom, častejšie trpia traumami, emocionálnym stresom a pocitom nižšieho sebavedomia. Jedným z dôvodov je fakt, že keď dieťa vychováva jedna osoba, zvyčajne nemá možnosť popri všetkej práci sa naplno a neustále venovať aj dieťaťu, z čoho môže mať pocit odcudzenia alebo opustenosti, či nedostatku lásky. Samozrejme, zväčša vedia prácu a starostlivosť o dieťa lepšie skĺbiť ženy ako muži. Predsa len túto schopnosť máme danú. Ide však aj o to, že deti sa cítia istejšie a šťastnejšie, keď sú pri nich dve bytosti, ktoré im prejavujú lásku a priazeň a ktoré im dávajú pocit istoty.

Dlhotrvajúci vplyv

Doktor Samuel Weiss, ktorý testoval vplyv výchovy jedného z rodičov a porovnával ho s výchovou oboma rodičmi na myšiach sa na margo nového zistenia vyjadril: „Naša nová práca prispieva k rastúcemu množstvo poznatkov, ktoré hovoria o tom, že skoré podporné skúsenosti majú dlhotrvajúci pozitívny vplyv na funkcie dospelého mozgu.“ Ruka v ruke s týmto zistením rastie aj obava, že deti, ktoré nie sú vychovávané v ranom detstve oboma partnermi sú náchylnejšie na rôzne psychické problémy – od depresií, úzkostných stavov, po poruchy príjmu potravy, problémy so sebavedomím a sebaúctou.

Keď rodičia nie sú zárukou harmónie

Tým pádom, že vplyv rodičovskej výchovy v ranom veku sa prejavuje na mozgu dospelého jedinca, prechádza až do ďalšej generácie. Je neskutočné, že svojim rozhodnutím o samostatnej výchove dieťaťa môžeme takto priamo ovplyvniť rozvoj jeho schopností a možností. Na druhej strane však treba vedieť, kedy partnerský vzťah môže skôr ublížiť dieťaťu ako pomôcť. Je x príkladov detí, ktoré trpeli pri oboch rodičoch omnoho viac neistotou a emocionálnym stresom ako keby vyrastali len s matkou, prípadne otcom. Pre malé dieťa je najdôležitejšia harmónia prostredia v ktorom vyrastá, pochopenie a pozitívny cit.