Dieťa nie je malý dospelý

Výživa detí je citlivou oblasťou, lebo ich organizmus sa vyvíja a nedostatky vo výžive sa môžu prejaviť tak na ich raste, ako aj neskôr v dospelosti. Modelovaniu správnych stravovacích návykov by sme mali preto začať venovať veľkú pozornosť už od detstva v rodinnom prostredí.

Dieta a sirup

Aby sa detský organizmus správne vyvíjal a deti boli schopné zvládať úlohy, ktoré vyplývajú zo školských aj mimoškolských povinností potrebujú vyváženú a pestrú stravu, ako aj dostatočný príjem tekutín v priebehu dňa. Tým zaručíme nielen prísun základných živín, ale aj dostatok vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Nesprávne zloženie potravy a nedostatočný príjem tekutín môže deťom narušiť trávenie, pretože niektorých látok je stály prebytok a iné chýbajú. To sa môže prejaviť zvýšenou únavou, zníženou výkonnosťou, vzdorovitosťou, zmenami v chovaní ale neskôr aj ťažšími zdravotnými problémami.

Dieťa nie je „malý dospelý“ a preto ani zdravá detská strava nie je menšia porcia nášho pokrmu na malom tanieriku. Organizmus dieťaťa intenzívne rastie a vyvíja sa, a preto príjem energie a niektorých živín musí byť vyšší ako výdaj, čo však neznamená, že by dieťa malo jesť priveľa. Práve naopak. Treba však dbať na zloženie stravy. Pre dieťa sú dôležité predovšetkým kvalitné bielkoviny. V zásade by mala byť energetická denná potreba zaistená 55% sacharidmi, 30% tukmi (z toho len 10% živočíšne) a 15% bielkovinami.

Významným a často zanedbávaným faktorom je aj dodržiavanie frekvencie príjmu potravy so správnym rozložením príjmu energie v priebehu dňa. Rozdelenie príjmu energie má byť podľa očakávanej fyzickej aktivity takéto: raňajky + desiata 30%, obed 40%, olovrant + večera 30%. Rovnomerné rozloženie potravy v priebehu dňa je potrebné z hľadiska funkcie zažívacieho systému a zaťaženia metabolizmu živín tak, aby sa prijímané potraviny zužitkovali postupne od raňajších hodín a nie v noci. Keďže výkonnostná krivka dieťaťa v priebehu dňa klesá, malo by konzumovať pravidelne 5 jedál. Postupný a optimálny prísun kalórií a stavebných látok zamedzí poklesu výkonnosti.

Okrem pestrej vyváženej stravy, kaloricky zodpovedajúcej veku a fyzickej aktivite je pre deti nesmierne dôležité dodržiavanie pitného režimu. Pokiaľ u dospelého človeka sa denná potreba tekutín pohybuje okolo 35ml na kg telesnej hmotnosti, u detí je to až dvojnásobok. Preto treba dohliadať na to, aby malo dieťa počas celého dna poruke niečo na pitie, či už je práve doma alebo v skole. Nezabúdajme k desiate pribaliť fľašku vody, čaju, či škatuľku ovocného džúsu. Vhodné sú stolové alebo minerálne vody, bylinné a ovocné čaje, kvalitné ovocné a zeleninové stavy (riedené vodou 1:1), prípadne obohatené vitamínmi. Podľa možnosti uprednostňujme tie, ktoré neobsahujú konzervačné prísady a iné chemické látky. Deti sa obyčajne dožadujú sladených nápojov, čo im v primeranom množstve nemusíme odopierať. Treba však prihliadnuť nato, aby mali deti aj dostatok pohybu, a teda aby príjem energie zodpovedal jej výdaju.

MUDr. Katarína Babinská, Združenie pre zdravie a výživu