Máte mimoriadne nadané dieťa?

Ak  je vaše dieťa mimoriadne nadané, pouvažujte, či by nebolo dobré, aby navštevovalo špeciálnu škole pre mimoriadne nadané deti.

mimoriadne nadané dieťa

Ako poznáme, či je dieťa  mimoriadne nadané?

? Jeho správanie sa líši od iných detí.

? Má  minimálne dvojročný vývinový náskok. Čítať začína väčšinou už v štyroch rokoch. Dvoj – trojročné pozná číslice.

? Všetko si pamätá. Má absolútnu pamäť.

? Je výraznou osobnosťou,  kladie netypické otázky, žiada exaktné odpovede.

? Ťažko sa prispôsobuje, trvá aj proti vôli dospelých na svojom názore.

? Všetko vie skôr, lepšie, ľahšie a rýchlejšie ako ostatné deti.

Ak si napriek všetkému nie ste celkom istí, či vaše dieťa je skutočne mimoriadne nadané a nechcete ho zbytočne zaťažovať, zistíte to prirodzeným spôsobom, keď začne chodiť do školy a tempo vyučovania s ostatnými spolužiakmi ho začne nudiť. Vtedy je skutočne najvyšší čas poradiť sa s detským psychológom a pedagógmi o možnostiach a vhodnej forme vyučovania pre vaše dieťa.