Máte precitlivené dieťa?

Lipnutie na rituáloch, precitlivenosť na chute a pachy môže byť nepríjemnou predzvesťou!

Každé dieťa sa musí v detstve naučiť istým rituálom a podriadiť sa im. Ide o bežné rituály súvisiace so stravovaním, kúpaním a časom ísť spať, ktoré sú súčasťou zdravého behaviorálneho vývoja detí. Avšak, ak u dieťaťa pri týchto rituáloch sledujeme zvýšenú hmatovú alebo ústnu citlivosť, môže to byť skorým varovaním pred obsedantno-kompulzívnou poruchou, ktorá sa môže vyvinúť v dospelosti alebo puberte. Čo môže byť napríklad prejavom takejto zvýšenej citlivosti? Nevoľnosť u zubára alebo podráždenie špecifickými látkami.

Máte precitlivené dieťa

Vie sa vyrovnať s prostredím?

Podľa profesora Dar Reuven z katedry psychológie na univerzite v Tel Avive, precitlivenosť a nadmerné lipnutie na detských rituáloch môže byť ukazovateľom počiatku obsedanto-kompulzívnej poruchy. Precitlivenosť sa pritom môže dotýkať aj dotykov alebo chute do jedla. Štúdia, ktorú tento odborník realizoval spolu s kolegami, vyšla v odbornom magazíne Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. Ukazuje, že deti s vyššou citlivosťou sa snažia rozvíjať rituálne správanie a neraz k nemu lipnú, aby sa lepšie vyrovnali s prostredím. V dlhodobom horizonte ide o jednu z potenciálnych ciest k obsedantno-kompulzívnej poruche (OKP)

Dve štúdie

Vedci navrhli dve štúdie, ktoré mapovali súvislosť medzi zmyslovým vnímaním, rituálmi a OKP. V prvej z nich vyzvali rodičov detí z materských škôl, aby vyplnili dotazníky o správaní dieťaťa, pokiaľ ide o rituály a to, ako je potrebné s nimi opakovať určité úkony a úrovne ich úzkosti. Tú sledovalo otázkami o reakciách na cudzích ľudí, neznáme okolnosti. Sledovali tiež, či deti majú špeciálne citlivú reakciu na dotyk alebo na chute a pachy. V druhej štúdii oslovi 314 dospelých účastníkov on-line prieskumu, aby uviedli ich tendencie k OKP, úzkostiam a citlivosť na ústne alebo dotykové podnety.

Citlivosť na dotyky, vône, pachy – hrozba životného prostredia

Výsledky štúdií ukázali, že medzi nutkavými tendenciami a precitlivenosťou u detí existuje silná súvislosť. Na precitlivenosť u detí ukazovali ich rituály a lipnutie na nich, pričom precitlivenosť u dospelých súvisela priamo s príznakmi OKP. Vedci teda došli k záveru, že takáto citlivosť je predzvesťou symptómov obsedantno-kompulzívnej poruchy. Odborník tvrdí, že keď sú deti veľmi citlivé na určité typy dotyku a vône, či chute môžu to vnímať ako napadnutie alebo hrozbu životného prostredia.

Čo je u päťročných normálne, u osemročných môže byť problém

Profesor Dar Reuven hovorí, že všetky deti majú zvláštne zvyky a preferencie, a nie všetky sú – samozrejme – budúci pacienti trpiaci obsedantno-kompulzívnou poruchou. Takže, čo by sme mali ako rodičia sledovať na deťoch a ako správne vytušiť patologické javy a prejavy? „Ak vidíte, že dieťa veľmi lipne na rituáloch, nevie sa dočkať tohto správania, je to alarmujúce,“ vysvetľuje odborník podľa stránok ScienceDaily. A dôležitým faktorom je aj vek. Lipnutie na rituáloch vo veku päť až šesť rokov nemusí byť nevyhnutne predzvesťou tejto poruchy, ale ak podobné správanie pretrváva aj vo veku osem a viac rokov, môže byť varovným signálom. A to špeciálne, ak ho sprevádza strach alebo úzkosť.