Naučte svoje dieťa ako prechádzať cez cestu

Nový školský rok už dávno odštartoval a vy rozmýšľate či ste na niečo nezabudli? Možno aj áno…

Rozprávali ste sa už so svojím dieťaťom ako prechádzať cez cestu a o bezpečnosti na cestách a priechodoch pre chodcov?

ako prechádzať cez cestu

Počas každého školského roka sa zvyšuje aj riziko spojené s pohybom detí popri cestách. Na rozdiel od dospelých najmenší totiž nemajú rovnakú schopnosť posúdiť vzdialenosti, rýchlosť a pôvod hluku. Deti nemajú dostatočne vyvinuté periférne videnie, ktoré je akýmsi výstražným systémom, ktorý nás upozorňuje na pohyb, farby a svetlo. Tiež nedokážu odhadnúť rýchlosť blížiaceho sa vozidla. 

V niektorých štátoch existuje výstražná čiara, ktorá je namaľovaná na vozovke pred priechodom pre chodcov. Ak je auto ešte za touto čiarou, je to znamenie pre dieťa, že stihne bezpečne prejsť cez na druhú stranu. Táto výrazná pomôcka nielen pre detských chodcov však u nás zatiaľ nie je samozrejmosťou.

Aj preto je najlepšie deti naučiť chodiť vždy len po chodníku a prechádzať cez cestu iba v prípade, že nejdú žiadne autá. Taktiež je dôležité, aby deti nielen dobre videli, ale aj boli videné. V žiadnom prípade by nemali prechádzať cez cestu v miestach husto zaparkovaných vozidiel alebo v zákrutách.

Hravou formou si s deťmi zopakujte správne prechádzanie cez cestu a nemajte strach podrobiť kritike dospelákov prechádzajúcich na červenú. Na záver si vymeňte úlohy a poproste dieťa, nech vám pomôže pri prechádzaní cez cestu.

Či už prechádzame cez priechod so svetelnou signalizáciou alebo bez nej, treba myslieť na tieto základné body:

? pri priechode sa vždy zastavte minimálne na vzdialenosť jedného kroku od obrubníka, aj v prípade, ak je vám jasné, že cesta je úplne prázdna,

? na každú stranu cesty sa pozrite dvakrát a v prípade, že sa neblíži žiadny dopravný prostriedok (nezabúdajte na motocykle a bicykle) a vstúpte na vozovku,

? cez cestu prechádzame s dieťaťom kolmo, vždy najkratšou cestou,

? ideme krokom, v žiadnom prípade nebežíme. Počas prechádzania sa nezastavujeme, priebežne však kontrolujeme, či sa situácia nezmenila a neprichádza nové auto.

Najmenšie deti sú často najzraniteľnejšie. Platí to aj v tomto prípade. Okrem už spomínanej prevencie treba venovať zvýšenú pozornosť ich oblečeniu. Deti by mali byť pestro oblečené, aby nesplývali s okolím. Treba myslieť aj na reflexné prvky, ktoré ich robia viditeľnejšími. Za zníženej viditeľnosti, ktorú so sebou často prináša babie leto a jeseň, zohrávajú reflexné prvky veľkú úlohu, jednoznačne však odporúčame kvalitné certifikované reflexné prvky, lebo mnohokrát v obchodoch predávajú prvky, ktoré sa tvária, že sú reflexné, ale v skutočnosti je to obyčajná šedá farba, ktorá sa trbliece, ale neodráža svetlo. Treba dať pozor aj na umiestnenie týchto prvkov. Niekedy sa totiž stáva, že sa nachádzajú na mieste, ktoré sa pri určitých pohyboch prekryje  či zakryje a nie je viditeľné.