Nech dieťa vidí vašu lásku, úctu a toleranciu

Je samozrejmé, že kvalita vzťahu medzi rodičmi sa prenáša i na dieťa. Všetci veľmi dobre vieme, že partnerské hádky vedia otriasť dušou maličkého človiečika tak, že na ne nikdy nezabudne. Naopak láskyplné správanie oboch rodičov nielen k nemu, ale aj k sebe navzájom, je zárukou pokojného a citovo stabilizovaného prostredia pre správny rozvoj dieťaťa.

Bezpečie už od splodenia
Nesmierne dôležité je, teda okrem povahových vlastností, ktoré dieťa po nás zdedí, aby videlo, že mama a tata sa navzájom ľúbia a lásku si aj prejavujú. Z toho získajú i pocit bezpečia, ktorý nič iné ako rodina v potrebnej miere poskytnúť nemôže. Dôležité je už obdobie prenatálneho života dieťaťa, teda, keď je v mamičkinom brušku. Už tak vníma prostredie, ktoré ho obklopuje, lásku rodičov alebo nebodaj stres a strach, ktorý pociťuje jeho matka.

dieťaZ chybičky nepanikárme
Pravdou je, že i ten, kto sa snaží dieťa vychovať čo najlepšie, má prečítaných množstvo kníh o výchove a zdá sa, že z teoretického hľadiska všetko dokonale ovláda, v realite urobí chyby. Robíme ich všetci, ale najdôležitejšie je uvedomiť si ich a neopakovať, ak už sa nám nejaká pritrafí.

Vráťte sa k romantike
Viete si vyznávať lásku? Alebo takéto „poklony” aj u vás zapadli s rokmi? Nuž, skúste sa k ním vrátiť. S príchodom dieťaťa je vhodné obdobie na obnovenie vášho vzťahu, vážte si jeden druhého, tolerujte sa navzájom so svojimi chybami, naučte sa rešpektovať jeden druhého, ale najmä prejavujte si to dennodenne. To sú totiž najzákladnejšie podmienky pre kvalitný duševný rozvoj dieťaťa.

Môžeme za veľa
Musíme si s plnou vážnosťou uvedomiť, že nové dieťatko je čistá nepopísaná doska, ktorú každú sekundu jeho života tvarujeme my – jeho rodičia tým, ako sa správame nielen k nemu, ale aj k sebe navzájom a k iným ľuďom. Otec a matka majú pomôcť dieťaťu v tom, čo z nich bude, keď vyrastú, a to nielen pokiaľ ide o povolanie, ale aj o hodnoty a povahové črty.

Pozitívne rodičovstvo
To, čo vložíme do výchovy dieťaťa počas prvých rokov, sa nám neskôr vráti, samozrejme, i chyby. Pozrime sa teda na to, čo je najdôležitejšie pre zdravý rozvoj dieťaťa.
Základnými princípmi pozitívneho rodičovstva sú tieto:
1. rodičia sa kvalitným partnerským vzťahom pripravia na rodičovstvo
2. naučia sa dieťa rešpektovať
3. naučia sa pestovať empatiu – vcítenie sa do túžob a citových potrieb ostatných
4. maximálne využívajú láskyplný dotyk
5. sú pozorní voči detskému plaču a kvalite spánku
6. rozvíjajú u dieťaťa pocit spolupatričnosti
7. praktizujú pozitívne vymedzovanie hraníc správania
8. snažia sa o vyváženie starostlivosti o rodinu a pracovných povinnostíTakže, ak máte maličké dieťa alebo ho ešte len čakáte, pokúste sa dodržiavať tieto zásady, vaše dieťatko vám to vráti svojou spokojnosťou, šťastím a šikovnosťou. 

-sz-