Ohrozovanie súkromia ničí súrodenecké vzťahy

Naučte deti, aby si nenarušovali súkromie

Mnohé páry si povedia, že jedno dieťa je málo a bolo by výborné, keby malo súrodenca. Samozrejme, najlepšie s vekovým rozdielom do päť rokov, aby sa mohli spolu hrať, učiť, či navzájom sa i vychovávať. Niektoré deti si však rozumejú lepšie, iné horšie a niektoré sa doslova nedokážu zniesť. Viete, čo môže prospieť ich porozumeniu?

súrodenecké vzťahy

Dostatok súkromia

I keď tieto obdobia netrvajú večne, vedia spôsobiť nepríjemnú búrku nielen medzi súrodencami, ale aj v cele rodine. Každý rodič chce, aby si deti navzájom rozumeli, čo najlepšie, avšak niekedy deti nemajú na to vybudované potrebné podmienky. Nejde len o spôsob výchovy, ale i o dostatok priestoru, v ktorom si môžu odkladať osobné veci a pestovať svoje súkromie.

Vlastný priestor

Psychológovia z Missouri zistili, že vzťahy súrodencov najviac ohrozujú hádky, ktoré sa dotýkajú narušovania osobného priestoru. „Doťahovačky“ a hádky, ktoré sa dotýkajú nesplnenia úloh alebo odmietnutia pomoci nie sú až tak významné. Optimálne preto je, aby rodičia naučili súrodencov k rešpektu voči súkromiu a osobnému priestoru tohto druhého. Priznajme sa, že v mnohých rodinách, kde je viac detí, nemajú osobný priestor pomaly ani rodičia, nie to ešte deti. Vlastný priestor, i keď len maličký kúsok, by mal mať pre zdravý vývoj každý člen domácnosti. Ešte dôležitejšie je naučiť ostatných členov rodiny akceptovať ho.

Aj my im doprajme súkromie

Súkromie inej osoby – dieťaťa by nemali brať na vedomie len súrodenci, ale aj rodičia. I keď neraz máme sto chutí deťom prezrieť všetko, čo majú, predsa len od istého veku majú nárok aj na súkromie pred nami. Porušiť by sme ho mali len vtedy, ak máme podozrenie na nejakú vážnu záležitosť, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť zdravie, vývoj, či budúcnosť nášho dieťaťa.

Požičiava si bez dovolenia?

Vráťme sa však k štúdii psychológov z University of Missouri. Dokázala, že i keď sa to zdá triviálne, aj požičiavanie si vecí bez dovolenia súrodenca – nosenie jeho oblečenia alebo osobných predmetov – má na vzťah medzi súrodencami veľmi zhubný vplyv. Dochádza pri ňom totiž k narúšaniu osobného priestoru a súkromia, čo spôsobuje ujmu na vzťahu k blízkej osobe. Naopak, takzvané morálne hádky o tom, kto má, čo urobiť a podobne, majú len veľmi krátkodobý vplyv na kvalitu súrodeneckého vzťahu.

Pozor na strápňovanie

Psychológovia, podľa agentúry Famous, na margo svojej štúdie doslova uvádzajú: „Najhoršie je z tohto hľadiska, ako požičiavanie si vecí bez dovolenia, tak aj vyrušovanie súrodenca a strápňovanie pri návšteve jeho kamaráta.“