Podpora dieťaťa

Je potrebná zmena prístupu rodičov u detí s poruchami správania?

Podpora dieťaťa v ranom detstve ho môže ochrániť pred obezitou!

To, ako sa správame k dieťaťu v jeho ranom detstve a ako ho podporujeme vo vývoji a učení, môže uchrániť dieťa pred obezitou. Špeciálne programy na podporu rodičov a ich vzťahu k deťom by podľa novej štúdie mali mať silu redukovať epidémiu obezity, ktorá dnes vládne svetom a, žiaľ, trpia ňou i deti.

Podpora dieťaťa

Obézne deti – svetový problém

Malé deti, ktoré trpia nadváhou, sú päťkrát častejšie obézne aj počas dospievania, ako ich rovesníci, ktorí majú normálnu hmotnosť. Obézne deti a mládež sú celospoločenským problémom nielen v Amerike, pretože sú vystavené zvýšenému riziku celého radu zdravotných, sociálnych problémov a tiež problémov so vzdelávaním. Nová štúdia, ktorú viedla Laurie Miller Brotman, PhD – profesorka detskej psychiatrie a riaditeľka amerického Centra pre zdravie a vývoj dieťaťa v ranom detstve z NYU Medical Center – skúmala, či skorý zásah rodiny, ktorý by bol efektný pre rodičov detí s poruchami správania, môže mať za následok nižší výskyt obezity u detí.

Ako na to prišli?

Táto inovatívna štúdia využila dve dlhodobé sledovania rizikových detí, ktoré sa zúčastnili na programe špeciálnej rodičovskej pomoci v ranom detstve. Na štúdii sa zúčastnilo 186 detí z nízkopríjmových rodín a z rodín s vysokým rizikom obezity, ktoré boli vo veku štyroch rokov náhodne rozdelené do skupiny absolvujúcej program rodičovskej podpory alebo do kontrolnej skupiny. Rodičovské programy na podporu detí zahŕňali sériu dvojhodinových sedení raz týždenne počas polročného obdobia. Tieto intervencie pritom priamo neriešili ani výživu, aktivitu, ani hmotnosť detí.

Prísne a neefektívne rodičovstvo

„Deti, ktoré vstupujú do školy s poruchami správania, majú veľmi vysoké riziko nedostatočných vzdelávacích výsledkov, predčasného ukončenia školskej dochádzky, zlého sociálneho správania, delikvencie, obezity a ďalších zdravotných problémov. Program rodičovskej podpory s názvom ParentCorps sa zaoberal rodičmi rizikových detí a znižuje počet prípadov prísneho a neefektívneho rodičovstva a zabraňuje skorým problémom správania, ktoré sa stupňujú do ťažkých a ešte ťažších problémov,“ povedala odborníčka, podľa stránok ScienceDaily.

Program pre rodičov v prospech detí

Vedci už viac ako desať rokov vyvíjajú a vyhodnocujú programy pre rodičov a malé deti, ktoré patria k chudobnejšej sociálnej vrstve. Mnoho detí z týchto skupín totiž trpí obezitou a tiež problémom správania. Rodinný program ParentCorps pomáha rodičom lepšie reagovať a starať sa o deti, rovnako im poskytuje účinnejší prístup k disciplíne. Absolventi tohto programu sú pozornejší a lepšie naladení na svoje deti, trávia viac času hraním a čítaním so svojimi deťmi a chvália pozitívne správanie. Po účasti na tomto programe napríklad rodičia detí nahradili fyzický trest efektívnejšou stratégiou, ako je napríklad zákaz nejakej obľúbenej činnosti. Ukázalo sa, že tento program má výhody pre etnicky a sociálno-ekonomicky rôznorodné rodiny a je veľmi užitočný najmä pre rodičov detí s poruchami správania.

Lepší zdravotný stav

Deťom, ktoré sa zúčastnili na štúdii, boli hodnotené viaceré meradlá zdravotného stavu – a to vo veku, keď sa blížili k dospievaniu. Ukázalo sa, že deti, ktoré absolvovali rodinnú intervenciu v ranom detstve, mali významne nižší výskyt obezity v porovnaní s deťmi v kontrolnej skupine. Podľa rozsiahlej štúdie bez podobného programu bola viac ako polovica detí s poruchami správania v druhej triede obézna. Naproti tomu u detí s poruchami správania, ktoré sa zúčastnili na podpornom programe, bolo obéznych len 24 percent detí. Štúdia, ktorá skúmala krvný tlak, ukázala nižšiu mieru vysokého krvného tlaku a nižšiu spotrebu sacharidov u dospievajúcich detí, ktoré sa v ranom detstve zúčastnili na rodinnom programe.