Pripravení na bábätko?

Na riziko potratu myslime už pred otehotnením! Dokážeme ho výrazne znížiť!
Rastúci počet potratov núti svetových odborníkov zamerať čoraz viac pozornosti na hľadanie príčiny. Je viac ako isté, že vysoká potratovosť súvisí s viacerými faktormi, ktoré sprevádzajú moderný svet. Je to hektika a stres, v ktorom neustále žijeme, neistota, ktorá sa týka aj tých najzákladnejších životných potrieb, ale aj chemikálie, ktoré sú všade okolo nás  a prostredníctvom stravy i v nás. A tiež nezostáva bokom ani nezdravé životné prostredie miest a veľkomiest, a samozrejme naša životospráva a životospráva otcov pred splodením potomka.

na bábätkoNebezpečenstvá, ktoré treba eliminovať
I keď je potratov veľmi veľa, niektorým z nich by sa predsa len dalo zabrániť. Odborníci z univerzity v Kodani dokonca tvrdia, že zabrániť je možné až jednému zo štyroch potratov. Podľa nich stačí na to len maličkosť – venovať väčšiu pozornosť rizikám, ktorá môžu ohroziť vývoj plodu a jeho život. Ide najmä o tieto:

* podváha pred počatím

* obezite pred počatím

* pitie alkoholu pred a počas tehotenstva

* práca v noci

* zdvíhanie ťažkých bremien a fyzicky namáhavá práca

* vek nad tridsať rokov

Sme v tom obaja, nielen ženy
Ak by sme sa dokázali vyhnúť týmto faktorom alebo väčšine z nich riziko potratu dokážeme minimalizovať. Podstatou toho, aby sme sa nemuseli obávať potratu teda je naša schopnosť znížiť spomínané rizikové faktory a udržať ich na veľmi nízkej úrovni . Takto by sa dalo predísť až štvrtine potratov. Najviac potratov sa týka prvého trimestra tehotenstva, ktorý je považovaný z tohto hľadiska za najrizikovejší.  Odborníci tvrdia, že percento potratov stúpa i preto, že mladé ženy, ale ani muži nevenujú splodeniu dieťaťa náležitú pozornosť – nepripravujú sa na tento dôležitý akt. Aj častá konzumácia alkoholu pred počatím, zlá životospráva, fajčenie, užívanie drog, nezdravý životný štýl – to všetko môže zvýšiť riziko potratu. V prípade, že by sme minimálne pár mesiacov pred snahou o otehotnenie venovali pozornosť týmto dôležitým faktorom, riziko potratu by sme znížili na minimum.

Najvýraznejšie riziká: vek a alkohol
Z uvedených faktorov najvýraznejšie na riziko potratu vplýva konzumácia alkoholu a vek ženy. Dôležité je však uvedomiť si aj niečo iné. Možno neviete, že približne polovica všetkých potratov je spôsobená úplne náhodnými odchýlkami v chromozómoch dieťaťa, ktoré môžu spôsobiť, že telo matky odmietne plod. Odborníci sú však pobúrení šíriacimi sa správami z rôznych menších štúdií, ktoré hovoria, že alkohol počas tehotenstva nemusí škodiť. Obávajú sa totiž, že toto ženám, ktoré majú blízko k alkoholu len pomôže k tomu, aby sa ho nezriekli ani počas tehotenstva. A v prípade alkoholu, takmer nikdy neplatí, že dodržíme pravidlo a skutočne si  doprajeme len jeden. Žiaľ, ani v prípade tehotných žien. Okrem potratu tu hrozí aj veľmi nebezpečný fetálny alkoholový syndróm a mnohé ďalšie komplikácie pre mamičku i plod.