Strata sluchu

Deti, ktoré sú v brušku vystavené HIV, majú vyššie riziko straty sluchu!

Deti, ktoré sú počas svojho vnútromaternicového vývoja vystavené vírusu HIV, sú náchylnejšie na stratu sluchu vo veku 16 rokov, ako ich rovesníci, ktorých matky nemali AIDS. Toto zistenie priniesla štúdia vedcov z amerického National Institutes of Health.

Strata sluchu

HIV a strata sluchu

Vedci odhadujú, že strata sluchu postihuje 9 až 15 percent HIV infikovaných detí a 5 až 8 percent detí, ktoré pri narodení nemali HIV, ale ktorých matky počas tehotenstva touto infekciou trpeli. Účastníci štúdie boli vo veku 7 až 16 rokov. „Deti, vystavené HIV pred narodením, sú vystavené vyššiemu riziku sluchových problémov, a to je pre nich dôležité, a tiež by si to mali uvedomiť poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sa o ne starajú,“ vysvetľuje George K. Siberry z National Institutes of Health, podľa stránok ScienceDaily.

O 300 percent vyššia pravdepodobnosť

V porovnaní s priemermi ostatných detí v tomto veku, deti s infekciou HIV mali až o 200, či dokonca až o 300 percent vyššiu pravdepodobnosť, že ich postihne strata sluchu. U detí, ktorých matka mala počas tehotenstva HIV, ale ony samy sa narodili bez HIV, vedci zistili o 20 percent častejšiu stratu sluchu, ako je u rovesníkov, ktorých matky nemali počas tehotenstva HIV.

Nedorozumenia a škody

„Ak rodičia a učitelia vedia, že dieťa má problém so sluchom, môžu prijať rôzne opatrenia…,“ uvažuje Howard Hoffman, odborník na hluchotu a iné komunikačné poruchy. Neraz sa totiž stáva, že učitelia nevedia o zhoršenom sluchu dieťaťa a to, že nespolupracuje, pripisujú jeho nezáujmu o prácu. Môže to však byť úplne inak. Odborníci tvrdia, že dokonca aj mierna strata sluchu u detí môže spomaliť získavanie jazykových zručností. Ťažšia strata sluchu zase vyžaduje použitie pomôcok.

Dve príčiny straty sluchu

Na to, aby vedci zistili kvalitu sluchu u detí, vykonali vyšetrenie zvukovodu, hodnotili funkciu stredného ucha – ako sa zvukové vibrácie prenášajú cez stredné ucho do kostí a sledovali reakcie detí na tóny, ktoré im púšťali do slúchadiel. Strata sluchu pritom môže nastať z dvoch hlavných dôvodov – kvôli poškodeniu štruktúr v strednom a vnútornom uchu alebo kvôli poškodeniu nervov, ktoré vedú do mozgu.

Väčšinou bol problém v nervoch

Na výskume sa zúčastnilo viac ako 200 detí a tínedžerov. Všetci boli vystavení HIV pred narodením, približne 60 percent z nich bolo v čase štúdie HIV pozitívnych. Predchádzajúce štúdie ukázali, že deti s HIV sú náchylnejšie k infekciám stredného ucha, ako deti, ktoré nemajú vírus HIV. Opakované infekcie stredného ucha môžu spôsobiť stratu sluchu. Avšak v 60 percentách prípadov v štúdii bola strata sluchu výsledkom problémov s prenosom zvuku z nervov ucha do mozgu, nie kvôli poškodeniu stredného ucha z ušných infekcií.

Photo by Bryan Schneider from Pexels
Štúdia bola publikovaná v odbornom magazíne The Pediatric Infectious Disease Journal.