Veďte svoje deti k rozvíjaniu tvorivosti a technickej zdatnosti

Vynaliezavosť a hlava plná nápadov, to patrí u dospelých k najoceňovanejším vlastnostiam nielen v pracovnom procese, ale aj v osobnom živote a medziľudských vzťahoch. Ohýbajte prútik, kým je mladý, a veďte deti k tvorivosti, rozvíjaniu predstavivosti a technickej zručnosti. Venujte sa s nimi činnostiam, ktoré k získaniu týchto kvalít môžu významne prispieť.

k rozvíjaniu tvorivosti

Ak sa domnievate, že kreativita je dobrá akurát pre ľudí angažovaných v umení a kultúre, nemáte tak celkom pravdu. Je totiž zdrojom pokroku a zlepšovania v každej sfére ľudskej činnosti, či už sa bavíme o spomínanom umení, alebo napríklad o vede, technike, podnikaní či remeselných odboroch. Ak bude váš potomok touto vlastnosťou vybavený, umožní mu to lepšie sa realizovať a bude tiež ľahšie dosahovať vytýčených cieľov, profesijných i osobných. Uplatní ju pri aktívnom, nevšednom riešení problémov, vymýšľaní plánov a v celej rade iných tvorivých aktivít. Prieskumy ukazujú, že najpodstatnejší vplyv na rozvíjanie uvedených schopností pochádza práve z rodiny, preto nezaspite na vavrínoch a podporte tento vývoj, kým si dieťa ešte len formuje osobnosť a je veľmi otvorené voči podnetom prichádzajúcim zvonku.

Konštruktérske úlohy precvičujú kreativitu aj Polytechnickú zdatnosť

Skvelý priestor pre fantáziu a zároveň tréning jemnej motoriky ponúkajú rôzne konštruktérske úlohy a stavebnice. „V psychomotorickom vývoji detí v predškolskom a ranom školskom veku majú nezastupiteľnú úlohu klasické stavebnice. Stavaním podľa priloženého návodu alebo vytváraním vlastných stavebníc deti nielen získajú polytechnickú zdatnosť, ale posilnia aj svoju kreativitu.

Zmysluplná zábava pre naše ratolesti

Všeobecne je dôležité dať zvlášť malému dieťaťu dostatok priestoru pre objavovanie. Doprajte mu voľnosť pri skúmaní. Čo všetko svet ponúka, ako je možné sa zabaviť a z čoho možno získať potešenie. Samozrejme tu nie je reč o absolútnej ľubovôli. Deti tiež potrebujú jasne stanovené mantinely, v rámci ktorých sa môžu slobodne pohybovať. Tie menšie spoznávajú okolitý svet najradšej tak, že všetko chytajú či ochutnávajú. Nebuďte teda prehnane úzkoprsí a pred bielym, nezašpiněným oblečením uprednostnite radšej to, aby dieťa získalo vlastnú, neprenosnú skúsenosť s predmetmi a tým, aké sú, na čo slúžia a kedy nám môžu napríklad uškodiť. Taktiež každé rozbité koleno je na niečo dobré – neumiera sa na neho a je zdrojom ponaučenia pre nabudúce. Kupujte mu tiež okrem “hotových” hračiek tie, s ktorými musí sám ešte aktívne pracovať – ​​skladať ich, stavať, spájať, alebo kde sa dá využiť predstavivosť pri budovaní niečoho vlastného, ​​zodpovedajúceho našim predstavám (napr. stavanie hradu z piesku alebo zoo pre zvieratká s ohrádkou z knižiek).

Chyba, ktorej sa rodičia často dopúšťajú, je snaha o vnútenie “dospeláckych” návodov na riešenie. Príliš svoje ratolesti usmerňujeme. Snažíme sa ich naviesť, aby používali nami zavedené, odskúšané postupy a aby mysleli v súlade s našimi zabehnutými predstavami. To je však škoda. Zbytočne tak deťom určujeme hranice a limitujeme ich prirodzený potenciál, ktorý zostáva nevyužitý. Alebo horšie – taký prístup môže nadelený talent od prírody zadusiť už v zárodku.