Zahrajme sa s deťmi

Zahrajme sa s deťmi. Zbytočne neberieme so sebou veľa hračiek.

Príroda ponúka na hranie svoje produkty:  

konáre, listy, kamene, potok. Pre deti je najlepšie a zaujímavejšie, ak je ich na hranie viacero,  približne v rovnakom veku.

Zahrajme sa s deťmi

Deti i dospelí  sa v prírode vždy radi zahrajú  tradičné kolektívne hry. Futbal, volejbal,  na schovávačku či chytačku. Skúsme deti zabaviť aj niečím novým. Na inšpiráciu ponúkame niekoľko hier v prírode vhodných pre deti i dospelých. Veľa ďalších nájdeme napríklad aj na internete.

Na pána domáceho

Hráči utvoria kruh, jeden hráč sa postaví do jeho stredu a zaviaže si oči šatkou. Keď povie teraz, všetci hráči v kruhu sa začnú do kola pohybovať. Na povel stáť zastanú a stredný hráč ukáže na niekoho rukou.   Označený hráč pozdraví: „Dobrý deň pán domáci“, pričom môže ľubovoľne meniť hlas. Hráč v strede kruhu  musí uhádnuť, kto to povedal.  Ak povie správne meno, vymenia si miesto.  Háda dovtedy,  kým neoznačí niekoho správne. Takto sa v kruhu postupne vystriedajú všetci hráči. Za každú správnu odpoveď je bod, kto má na konci hry najviac bodov, vyhráva a dostane dohodnutú odmenu. Napríklad porciu špekáčikov navyše.

Zahrajme sa s deťmi

Boj o jablko

Súťažia dvojice. Určí sa  trasa, dvojica sa postaví oproti sebe a každý zo svojej strany zahryzne do jabĺčka. Takto spojení musia čo najrýchlejšie absolvovať vytýčenú trasu. Nesmú pustiť jablko a obidvaja musia byť stále doňho zahryznutí. Ak jeden jablko pustí alebo im spadne, sú diskvalifikovaní. Možno sa dohodnúť na tolerancii jednej či dvoch chýb.

Pozor na členky

Dvaja hráči si čupnú oproti sebe vo vzdialenosti asi troch krokov  a chytia si z vonkajšej strany svoje členky. Na znamenie idú oproti sebe, narážajú do seba, tak, aby súper pustil aspoň jednou rukou svoj členok a dotkol sa rukou zeme, alebo sa posadil prípadne si  kľakol.

Telefonisti

Dvaja hráči stoja na koncoch dlhej šnúry, ktorej stred je označený šatkou. Po štartovacom signáli začnú obaja namotávať špagát na drievko, ktoré držia v ruke. Kto sa prvý dopracuje k šatke, vyhráva.

Výcvik netopierov

Hráči si zaviažu oči a postavia sa na štartovaciu čiaru. Vedúci odíde do vzdialenosti asi 100 metrov a počas dvoch minút krátko píska na píšťalku. V akom poradí sa súťažiaci dotýkajú vedúceho hry, také je poradie víťazov.