Aj deti môžu trpieť vysokým krvným tlakom: Často býva prehliadaný!

Nie je zvykom deťom pravidelne merať krvný tlak, ale lekári upozorňujú, že i malé deti môžu trpieť hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom, ktorý im môže spôsobovať nediagnostikované problémy. Vieme, že vysoký krvný tlak zhoršuje zlá životospráva, priveľa soli, konzumácia spracovaných potravín, obezita, nedostatok pohybu. Žiaľ, to sú faktory, ktorých je i medzi deťmi nielen medzi nami – dospelými čoraz viac.

vysokým krvným tlakom

Diagnostika vysokého krvného tlaku u detí býva podceňovaná

Nová významná štúdia, ktorú kardiológovia považujú za prelomovú, ukázala, že státisíce detí trpia nediagnostikovanou hypertenziu. Len v prípade dvadsaťpäť percent z týchto detí bolo ochorenie reálne diagnostikované a 75 percent prakticky zostávalo napospas svojim problémom neliečených a bez úpravy životného štýlu.

Ochorenie starších? Už nie!

Štúdia American Academy of Pediatrics je prvou, ktorá poukazuje na rastúci trend podhodnocovania kontroly krvného tlaku u detí vo veku od troch do 18 rokov. Lekári často ani pri príznakoch tohto vysokého krvného tlaku neberú túto alternatívu do úvahy, pretože vysoký krvný tlak sa automaticky pripisuje starším pacientom, nie deťom. I preto sú príznaky klamlivo priraďované k iným problémom alebo úplne prehliadané.

Státisíce detí a rodičov o probléme ani len netušia

Výsledkom je prekvapivý fakt: státisíce detí a ich rodičov vôbec netušia, že majú dosť vážny problém nazvaný hypertenzia a tým pádom aj vysoké riziko vzniku ďalších nebezpečných ochorení srdca a ciev , diabetu, rakoviny – ešte skôr ako dosiahnu vek dospelosti. Odborníci upozorňujú na fakt, že i keď lekári kontrolujú deťom pri preventívnych prehliadkach výšku krvného tlaku, neraz nedávajú dokopy so zistenou hodnotou ostatné príznaky, ktoré dieťa má a vysoký krvný tlak pripisujú len momentálnemu rozrušeniu.

Dôsledná diagnostika je skladačkou

Na spoľahlivé diagnostikovanie hypertenzie je pritom dôležitých niekoľko opakovaných meraní a taktiež ich  treba zosúladiť s ostatnými možnými príznakmi ochorenia, ktoré sa nielen u dospelých, ale aj u detí, môžu prejaviť. Väčšie riziko ochorenia – podobne ako u dospelých – majú deti, ktoré trpia nadváhou a obezitou, nezdravo sa stravujú, majú nedostatok pohybu, či hypertenziu v rodine. Sú to nevyhnutné kúsky skladačky, ktoré je treba pospájať, ak chceme mať spoľahlivé určenie diagnózy.

Ešte horším zistením je fakt, že len šesť percent detí, ktoré potrebujú na hypertenziu lieky, ich naozaj dostalo. Žiaľ, i hypertenzia u detí patrí k chronickým diagnózam, ktoré sa budú u čoraz mladšej populácie vyskytovať čoraz častejšie. Treba si uvedomiť, že vysoký krvný tlak už nie je len ochorením starých ľudí, či dospelých v strednom veku, ale je to choroba, ktorá sa dnes týka aj najmladších generácií.

-sz-