Ak máte tieto vlastnosti, ste najlepšími rodičmi!

Byť dobrým rodičom nie je vôbec jednoduchá vec, navyše je to často sporná záležitosť. Žiaden z nás nie je dokonalý, a to sa týka aj rodičovstva, ale skvelými môžeme byť. Ktoré osobnostné črty výrazne zlepšujú úspech výchovy a starostlivosti o dieťa?

Ako sa môžeme najlepšími rodičmi?

najlepšími rodičmi
Obrázok od Amber McAuley z Pixabay

Rodičovstvo skúša našu trpezlivosť, vytrvalosť, peňaženku, schopnosť zvládať stres. Niektorým schopnostiam sa môžeme počas rodičovstva naučiť, iné sú nám dané do vienka. Aké osobnostné črty robia rodičov skvelými? Tu sú najdôležitejšie z nich:

Nechýba im humor a zmysel pre zábavu

Schopnosť rodičov brať veci s nadhľadom, žartovať aj počas bežných dní vytvára v domácnosti príjemnú atmosféru súdržnosti a uvoľnenia. Znižuje stres, otvára priestor na dialóg, podporuje relax členov rodiny. Hravosť a schopnosť zabávať sa nás robia prístupnejšími z pohľadu detí. Naopak, rodičia, ktorí nežartujú, sú vážni a večne vystresovaní prenášajú stres aj na deti, vyvolávajú v nich stavy úzkostí, záťaže, obáv.

Vedia dať správne hranice

Zoberte si príklad: prídete na nové pracovisko, ale nedostanete žiadne pokyny alebo zaškolenie, nik vám nepovie metódu ako byť úspešnými. Snažili by ste sa získať pozornosť svojho šéfa a skúšali, čo je to správne. To isté robia deti, ktoré nemajú stanovené hranice. Cítia sa bezmocné a skúšajú. Zdravé hranice by mali byť jasné a platiť vždy. Takto vytvoríte deťom cestu k úspechu. Budú sa cítiť v bezpečí.

Sú féroví

Férovosť a spravodlivosť rodičov je veľmi dôležitá, pretože takto ju učia aj vlastné deti. Život možno spravodlivý nie je, ale je dôležité, aby v rodine fungovala spravodlivosť – aj medzi súrodencami, aj medzi rodičmi. Byť spravodlivý znamená počúvať svoje deti a byť flexibilný, teda prijímať rozhodnutia, ktoré sú v najlepšom záujme detí, nie našom vlastnom.

Sú zodpovední

Rodičia sú ustavične sledovaní vlastnými deťmi. Preberajú od nás správanie, reagovanie na rôzne situácie. Majú prirodzenú tendenciu viac rešpektovať ľudí, ktorí si za svojim slovom stoja, ktorí sú spravodliví a zodpovední.

-sz-