Ako ochrániť dieťa pred drogami?

Výchova detí je problematikou, na ktorú je stále viacero uhlov pohľadov. Kým jedny uprednostňujú voľnejšiu výchovu kamarátskeho typu, iní tvrdia, že rodičia nemôžu byť s dieťaťom len kamarátom, ale v prvom rade majú určiť hranice a trvať na ich dôslednom dodržiavaní. Ďalšia skupina uprednostňuje tvrdú výchovu, pri ktorej má dieťa málo priestoru na svoj názor a je držané nakrátko. 

ochrániť dieťa

Ako ochrániť dieťa? Akú výchovu uprednostňujete vy?

Neokliešťujme osobnosť detí

Priveľmi prísna výchova, pri ktorej má dieťa málo priestoru na prejavenie vlastného ja, nie je až taká ideálna ako si jej protagonisti myslia. Je síce fajn mať vychované dieťa tak, že počúva na slovo, ale môže to negatívne zasiahnuť jeho osobnostný rozvoj. Okrem toho, je tu aj ďalšie negatívum. Deti, ktoré sú držané nakrátko a nepociťujú zo strany rodičov lásku, alebo len minimálne podstatne častejšie drogujú a holdujú alkoholu ako deti, ktoré sú vychované spôsobom, ktorý im síce dal pevné pravidlá, ale zároveň aj možnosť vlastného prejavu.

Prílišná prísnosť a vzbura dieťaťa

Mnohí rodičia aj kvôli riziku drogovania a zneužívania alkoholu deťmi sprísnia v háklivom období výchovu. Žiaľ, v puberte na to dieťa nezareaguje nijako ináč, ale práve vzburou. A môžeme trikrát hádať ako sa táto vzbura u detí prejaví. Najhorší spôsob výchovy z hľadiska rizika užívania drog a alkoholu deťmi je ten, ktorý je prísny, pritom však rodičia nedokázali stanoviť pevné pravidlá. Láskavá, citlivá výchova, avšak s pevne stanovenými pravidlami a hranicami je zase tou najlepšou alternatívou, ak chceme uspieť v boji s nebezpečnými lákadlami.

Pozor aj na druhý extrém

Podobne ako priveľmi prísna výchova, aj priveľmi voľná výchova môže mať za dôsledok vysoké riziko toho, že dieťa bude piť alkohol, fajčiť a užívať drogy. Zlatou strednou cestou je teda výchova s jasnými pravidlami, ale bez toho, aby sme boli na deti arogantní a neposkytovali im dostatok citu a bezpečia. Najdôležitejšou ochranou je teda dobrý vzťah rodiča a dieťaťa a dôvera medzi nimi. Samozrejme, to sú záležitosti, ktoré sa nedajú vybudovať zo dňa na deň, ale treba ich stavať už od raného detstva. Odborníci radia až do veku dieťaťa desať rokov láskavú výchovu, samozrejme, s pevnými mantinelmi a neskôr by sme ju mali kombinovať s vyššou disciplínou a užšími hranicami.

Pod dohľadom

Vo veku 15 a 16 rokov je zase nevyhnutné z našej strany zvýšiť dohľad nad dieťaťom. Sledovať jeho nálady, stavy, emočný život, aby sme včas rozpoznali nielen možné holdovanie alkoholu, či drogám, ale aj jeho emocionálne problémy. Prípadne úzkostné stavy a depresie, ktoré trápia veľkú časť adolescentov. Môžu byť mimoriadne nebezpečné. Mali by sme vedieť čo najviac aj o kolektívoch, v ktorých sa dieťa pohybuje a ako trávi voľný čas. Tiež si treba všímať, či nejaví príznaky šikanovania – to je dnes už bežné, žiaľ, aj na prvom stupni základných škôl.

Alkohol, tabak a konope najviac v rámci Európy zneužívajú britské a španielske deti. Avšak aj u nás sa z roka na rok zvyšuje počet detí, ktoré sa stávajú závislými od týchto látok. Podobne klesá aj veková hranica.

-sz-