Bude z neho čitateľ? Takéto dieťa má predpoklady na úspechy v škole!

Je dokázané, že deti, ktoré majú od malička vzťah ku knihám, dosahujú v škole lepšie výsledky. Nikdy nie je priskoro na to, aby sme si k dieťaťu sadli a prečítali mu niečo z knihy, poukazovali mu obrázky z kníh a porozprávali o nich, čo má aký názov, čo sa na obrázku deje. Dieťa sa učí obrazy pomenúvať, slová používať a skladať vety. Takto zistíme, že sme v tejto oblasti spravili dosť a dieťa knihy považuje sa dôležitú súčasť svojho života.

čitateľ

Správanie, ktoré prezrádza budúceho skvelého čitateľa a úspešného žiaka:

1. Rado si s nami číta, rado počúva, ako mu čítame

Je úžasné, keď dieťa sami z poličky vyberie knižku a príde za nami, aby sme si s ním čítali. A to i vtedy, keď ešte čítať nevie. Vytvorme si vlastný čitateľský rituál – napríklad, že si čítame vždy po obede alebo pred spaním, alebo na určitom špecifickom mieste, napríklad v „čitateľskom kresle“. Rituály sú v celkovej výchove veľmi nápomocné. Je to krásny pocit, keď dieťa príde s knihou za nami a upozorní nás, že už je čas na čítanie.

2. Používa knihy na to, aby sa niečo naučilo

Knihy môžu byť zábavou, ale v prvom rade sú bohatým zdrojom vedomostí, a to i tie, o ktorých by sme tak nepovedali. I z beletrie sa môžu deti mnohému naučiť. Okrem vyjadrovania a slovnej zásoby spoznajú rôzne charaktery ľudí, rôzne reakcie a riešenia problémov. Ak dieťa zoberie knihu a ukáže na obrázok, ktorý následne pomenuje alebo spozná niektoré z prvých písmeniek, znamená to, že využíva knihu na učenie.

3. Nájdeme dieťa, ako si samo listuje v knihe

Bez ohľadu na to koľko má rokov, či vie čítať alebo nie, je skvelé nájsť dieťa potichu v izbičke čítať alebo listovať si knihu. Znamená to, že si knihy naozaj obľúbilo a je zvedavé, čo sa z nich môže dozvedieť, naučiť.

4. Rozoznáva písmená v slovách

Ďalším skvelým momentom je, keď dieťa na ulici ukazuje na nejaký nápis a pomenuje písmenko, ktoré obsahuje. Najľahšie si zapamätajú tvar písmena, na ktoré začína ich vlastné meno. Odvtedy to písmenko spoznajú všade a budú nám hrdo ukazovať: „Mami, tam je moje písmenko!“ alebo „Mami, to je pre mňa…“

-sz-