Čo s vyšibanými peniazmi? Naučte dieťa hospodáriť

Máte doma malého šibača?

Určite ho okrem samotnej šibačky a veľkonočných čokoládových vajíčok potešia aj peniaze, ktoré dostane od vyšibaných dievčat z rodiny či u známych. Čo však s vyšibanými peniazmi? Takýto príjem vašej ratolesti je ideálnou možnosťou. Naučte dieťa hospodáriť s peniazmi.

Naučte dieťa hospodáriť

Veľká noc, či sviatky jari, sú spájané s mnohými tradíciami a zvykmi. Kedysi sa vyšibané a vypolievané devy poďakovali svojim šibačom kraslicami alebo ozdobou na korbáč. Nebolo zvykom dávať sladkosti či peniaze. Tie sú súčasťou novodobých zvykov len niekoľko desaťročí. Výška vyšibanej finančnej odmeny môže byť rôzna.

Koľko dať šibačom?

Ako sa hovorí, všetko s mierou. Štedrejšie v tomto smere sú hlavne babičky, ktoré sa zavďačia za šibačku aj 20-eurovou bankovkou. Ako postačujúci „príspevok“ je aj 5 eur,”. V prvom rade si treba uvedomiť, že sú to veľkonočné sviatky a je dôležité, aby deti vnímali tento sviatok hlavne ako ľudový zvyk, resp. ľudovú tradíciu.

Vyšibanú hotovosť rozdeliť 50:50

Najhoršia možnosť, ako naložiť s vyšibanými financiami, je nechať ich všetky dieťaťu, aby ich minulo. Treba deťom vysvetliť, že aj na tieto peniaze musel niekto pracovať. Keďže je to mimoriadny príjem, ktorý sa udeje raz za rok, treba časť peňazí určite odložiť. Dodržte pravidlo  50:50. Prvých 50 % môže dieťa minúť a odmeniť sa napríklad darčekom, o ktorom dlhšie snívalo, a druhých 50% odložiť. Je to jednorazový mimoriadny príjem, niečo ako výhra, preplatok na plyne, a aj dospelí ľudia majú vtedy tendenciu všetky peniaze minúť. Hotovosť, ktorú deti „vyšibali“, by nemala byť určená na okamžitú spotrebu. Deti treba od malička učiť správnym finančným návykom. Dôležitú úlohu pri finančnom vzdelávaní detí zohrávajú rodičia. Mali by ísť preto príkladom. Finančná výchova by mala byť pritom hravá a zábavná, ale rovnako musí mať stanovené jasné pravidlá, či nastavené očakávania.

Prikladáme pár odporúčaní pre rodičov, ako učiť deti narábať s peniazmi:

 • dávajte deťom pravidelné vreckové – na osobnú spotrebu dieťaťa, napr. 10 EUR na mes.
 • vysvetlite im hodnotu peňazí – napr. koľko musí rodič pracovať napr. na 100 EUR
 • mimoriadny príjem – zabráňte deťom minúť všetky peniaze na spotrebu a odporučte im časť si odložiť (aj keď sú to vyšibané peniaze). 
 • naučte deti, že najprv si treba časť odložiť a potom míňať.
 • rozprávajte sa s deťmi, na čo minuli vreckové. Aby pochopili, čo bol nutný výdaj a čo nie.
 • ak vašej ratolesti nevydržali peniaze do konca mesiaca a dohodli ste sa na určitom vreckovom, nedávajte mu ďalšie peniaze. Nech sa naučí hospodáriť so sumou, ktorú ste si dohodli.
 • pokiaľ chce napr. bicykel, nech si určitou sumou prispeje a bude si tak veci viac vážiť.

Týmto chybám pri finančnej výchove detí sa vyhnite:

 • nepravidelné vreckové
 • motivácia za peniaze, aby sa dieťa lepšie učilo. Učí sa pre seba. To ho treba naučiť.
 • nedávajte deťom peniaze za bežné domáce práce: vysávanie, kosenie trávnika, umytie auta alebo riadu. Je dôležité aby vedeli, že majú v domácnosti aj povinnosti.
 • nekontrolujete dieťa, na čo minulo peniaze. Určite mu vždy dajte vysvetlenie, prečo je / nie je dobré to, ako minulo svoje peniaze.
 • zlý príklad rodičov v otázkach hospodárenia s peniazmi.