Čo sa deti učia od súrodencov? Nie sú to len škriepky!

Starší súrodenec je pre mladšieho vždy určitým vzorom. Navyše, dnes súrodenci trávia spolu zvyčajne viac času ako s rodičmi. Škriepky, podpichovanie, nie sú výnimkou, ale i tento druh komunikácie je na niečo dobrý – deti sa naučia brániť negatívnym reakciám spolužiakov a fungovať v kolektíve. Samozrejme, to nie je všetko, učia sa od svojich súrodencov aj mnohé iné pozitívne veci. Čo sa deti učia?

Čo sa deti učia
stock.adobe.com

Vzťah medzi súrodencami je zložitý a pomáha ovplyvniť všetky stránky vývoja – fyzický, poznávací, sociálny i emocionálny. Je to taká malá škola života, počas ktorej sa naučia mnoho dôležitých faktov a zručností:

Ako funguje spoločnosť

Súrodenci sú zvyčajne prvou spoločnosťou detí. Musia sa naučiť spolu komunikovať, vychádzať si, hrať sa. Vytvárajú výnimočné rodinné chvíle, ktoré nikdy nezažijú s priateľmi. Nízky vekový rozdiel medzi nimi znamená viac spoločných záujmov.

Súrodenci sa naučia navzájom si pomáhať, podporovať sa, poskytujú si pomoc pri riešení úloh či domácich prác. Učia sa teda zároveň aj tímovej práci.

Ako riešiť konflikty

Každá rodina, v ktorej je viac ako jedno dieťa je zároveň „učebňou“ riešenia spoločenských konfliktov i tolerancie. Napríklad, dve sestry, ktoré sa chcú hrať s rovnakou skladačkou sa musia naučiť zvládať svoj nesúhlas a zároveň vytvoriť a akceptovať dohodu, ktorá bude rovnocenné pre obe. Inak skonči skladačka zničená alebo ju rodičia vezmú obom, aby sa o ňu nehašterili.

Ako byť spravodlivý

I keď to v rodinách s viacerými deťmi niekedy vôbec nevyzerá tak, že by sa práve učili morálke a spravodlivosti, v skutočnosti to tak naozaj je. Čo sa deti učia je napríklad aj rovnosť a spravodlivosť. Je súčasťou ich každodenného života. Rozhodujú o princípoch vzájomného fungovania, učia sa pozitívne vlastnosti od staršieho, ale tiež si všímajú, ako rodičia reagujú, keď starší urobí čosi zlé. Takéto nepriame skúsenosti sú veľmi dôležité.

Ako byť trpezlivý

Jedináčikovia alebo prvorodené deti svojou nástojčivosťou neraz vytočia rodičov až do extrému. Druhé či ďalšie dieťa vie (a to sa musí naučiť aj najstarší súrodenec) že sa rodičia musia starať aj o ostatné deti. Že dostane to, čo chce až keď mamička nakŕmi najmladšieho, alebo že sa s nimi bude hrať keď pomôže staršiemu s úlohami.