Ďalšie negatívne vplyvy antibiotík u detí: Môžu spôsobiť aj zmeny v správaní!

O tom, že užívať antibiotiká za každú cenu vôbec nie je dobré, vieme už dnes podstatne viac ako v čase, keď sme boli deťmi a keď sa antibiotiká predpisovali takmer na všetko. K negatívam, ktoré antibiotiká môžu u detí vyvolať, sa pridávajú ďalšie. Užívanie penicilínových antibiotík môže vyvolať zmeny v správaní a nálade detí, dokonca aj ich agresivitu!

 vplyvy antibiotík

Zmeny správania

Orientačná štúdia McMaster University v Ontáriu ukázala, že aj nízke dávky bežných antibiotík, ako sú penicilínové prípravky, môžu zapríčiniť dlhodobé zmeny správania sa detí. Tieto antibiotiká totiž menia chemické hladiny v mozgu a rovnováhu črevných baktérií. Výsledkom môže byť aj zvýšená agresivita a ďalšie zmeny v správaní.

Od čriev až po mozog

Nový výskum sa ako prvý zameriaval na konkrétne vplyvy penicilínu na detské zdravie a psychiku. Hlavný autor štúdie Dr. John Bienenstock upozorňuje na fakt, že aj nízke dávky penicilínu užívané v neskorších štádiách tehotenstva a v prvých mesiacoch života potomkov spôsobujú výrazné zmeny v rovnováhe mikrobiálnej flóry v črevách a tiež zmeny v správaní.

Napriek tomu, že doterajšie štúdie boli zatiaľ realizované len na myšiach, poukazujú na rastúce obavy týkajúce sa dlhodobých účinkov antibiotík aj u ľudí. Zmenou chemických hladín v mozgu a rovnováhy črevných baktérií dochádza k zvýšenej agresivite, nespokojnosti a iným negatívnym zmenám správania sa.

Pri antibiotikách dajme dieťaťu vždy aj probiotiká

Vedci zdôrazňujú potrebu popri antibiotikách vždy užívať probiotiká, mimoriadne dôležité je to práve u najmenších detí. Probiotiká môžu okrem iných pozitívnych vplyvov, minimalizovať nežiaduce účinky penicilínu a iných antibiotík, a tak znížiť riziko negatívneho pôsobenia. 

Sú aj v našej strave

Problémom však je, že antibiotiká neraz konzumujeme, ani o tom nevieme. Ako? Vyskytujú sa totiž aj v mäsových a mliečnych výrobkoch, pretože nimi boli liečené zvieratá, z ktorých naša strava pochádza. Samozrejme, túto problematiku len tak ľahko nevyriešime. Navyše, ak tehotná žena užíva tieto lieky, negatívny vplyv sa môže prejaviť z dlhodobého hľadiska na potomkovi.

Delírium z antibiotík?

Dávnejšie štúdie potvrdili, že bežné antibiotiká môžu spôsobiť problémy s mozgom, vrátane zmätku a delíria. Delírium spôsobuje duševný zmätok, ktorý môže byť sprevádzaný halucináciami a zvyšuje sa pravdepodobnosť predčasného úmrtia. Výskum Harvardovej lekárskej školy naznačil, že antibiotiká môžu mať omnoho silnejší vplyv na chemikálie v mozgu a naše zdravie, ako sa predpokladalo.

-sz-