Najhoršie chyby, ktoré páchame na deťoch

Každý chce svoje dieťa vychovať čo najlepšia, ale napriek tomu sa občas urobíme chybu. Či je to už z nevedomosti, nezvládnutých emócií, stresu… Tu sú najzávažnejšie chyby, ktoré páchame na svojich najmilovanejších bytostiach – vlastných deťoch:

Photo by Trinity Kubassek from Pexels

1. Ochraňujeme dieťa pred akýmkoľvek rizikom

Rodičia majú chrániť svoje deti, ale tým, že z ich života odstránime akékoľvek riziká im nepomôžeme, práve naopak. Takto rodičia ničia deťom schopnosť samostatne konať  a ich „ochrana“ je maximálne patologická. Keď takto vychované dieťa dospeje, bude mať nemalé problémy.

2. Hovoríme dieťaťu, že nie je schopné zvládnuť vlastné problémy

Keď dlhodobo alebo opakovane deťom hovoríme, že nie sú schopné zvládnuť vlastné problémy, nakoniec tomu uveria. Namiesto toho, aby sa ich snažili prekonať sa vzdajú. Deti strácajú sebavedomie, prehlbuje sa u nich pocit bezmocnosti a bezcennosti, čo je veľmi nebezpečné.

3. Vyžadujeme od dieťaťa, aby nikdy nezlyhalo

Mnoho rodičov má tendenciu vytvoriť z detí perfekcionistov. Hovoria im, aby nikdy nezlyhali, že to musia dať, zvládnuť, byť jednotkou. Týmto spôsobom však dieťa len odradíme od toho, aby riskovalo, skúšalo, samo sa učilo na vlastných chybách. To sú všetko veľmi dôležité veci pre raste dieťaťa. 

4. Snažíme sa získať ocenenia pre deti neetickými spôsobmi

Každý rodič by videl rád svoje dieťa na stupni víťazov. Avšak, ak sa im v tom snažíme pomôcť proti pravidlám , len im vyrábame problémy. To je tiež dôvod, prečo by sme nikdy nemali robiť domáce úlohy za deti. Takto vychované deti, zažijú veľmi silný šok, keď budú musieť riešiť veci na vlastnú päsť.

5. Sme zástancami prísnej výchovy

Verme alebo nie, prísne rodičovstvo nie je pre deti zdravé. Priveľmi reštriktívni rodičia majú často deti, ktoré sú v neskoršom veku úzkostlivé, depresívne, majú problém zobrať riešenie problémov do vlastných rúk.

6. Ignorujeme čas strávený s rodinou

Dnes je bežné, že rodina síce býva pod jednou strechou, ale všetci sa vlastne správajú ako jednotlivci: samostatne jedia, riešia si vlastné problémy, samostatne trávia voľný čas. Takto nenaučíme dieťa, aby malo zdravé vzťahy s ostatnými.

-sz-