Nielen IQ, ale aj EQ je dôležité!

Rané znaky emocionálnej inteligencie

Deti sú ako špongie. Neustále nasávajú to, čo vidia a počujú, učia sa komunikovať so svetom, reagovať na okolnosti. Keď sa hovorí o ich vývoji, zvyčajne myslíme fyzický stav, schopnosti a zručnosti, ale mimoriadne dôležitý je aj emocionálny vývoj.

IQ
stock.adobe.com

Emocionálna inteligencia je schopnosť identifikovať, chápať, vyjadrovať a riadiť svoje emócie. To znamená, plačúce batoľa alebo vzdorujúci predškolák môže byť v skutočnosti dobrou známkou. To isté platí pre deti, ktoré plačú, keď počujú iné dieťa plakať – je to znamenie empatie. Schopnosť pomenovať svoje emócie a vyjadriť ich je veľmi dôležitou súčasťou výchovy dieťaťa.

Toto sú znaky, emocionálnej inteligencie detí, na ktorých môžeme stavať:

Plačú nielen pri fyzickej bolesti

Malé deti veľa plaču, ale keď sú väčší je často ich schopnosť vyjadriť pocity ovplyvnená spoločnosťou – rodičia neraz hovoria deťom, aby neplakali, že sú už predsa veľkí a podobne. Mali by sme však konať práve naopak. Je veľmi dôležité podporovať dieťa v prejavovaní svojich emócií. Plač nie je nič začo by sa mali hanbiť!

Prejavujú empatiu

Poranili sme sa a dieťatko nás príde poľutovať? Cítime sa zle a pribehne nás objať? To sú nádherné prejavy empatie, ktorá neodmysliteľne súvisí s emocionálnou vyspelosťou.

Dokážu pomenovať svoje pocity

Vedia hovoriť o svojich pocitoch, vedia, určiť, čo ich spôsobilo. Povzbudzujme deti, aby nám povedali vždy, keď sa cítia zle – nielen fyzicky, ale aj psychicky a pomôžme ich zdolať ťažké obdobia. Nebagatelizujme ich problémy, i keď z nášho hľadiska sa môžu javiť ako banálne.

Sú zvedavé

Dieťa, ktorého zaujímajú iní ľudia, rôzne situácie, neustále sa pýta „prečo“  a chce sa dozvedieť o okolí čo najviac má emocionálnu inteligenciu na vysokej úrovni. Povzbudzujem ich v tejto zvedavosti, odpovedajme na ich otázky, aj keď možno neprichádzajú práve vhod.

Sú dobrými poslucháčmi

Deti s vysokou emocionálnou inteligenciou často a rady počúvajú svojich priateľov a vedia byť dobrou oporou. Takto si získavajú dôveru okolia. Jedným zo spôsobov, ako naučiť deti počúvať je ukázať im to. Ukážme im, že ich vieme vypočuť vždy, keď majú niečo na srdiečku.