SPÄŤ
Pre deti

Obezita škodí nielen detskému zdraviu, ale aj ich schopnostiam v škole!

Od: Henrieta Karabova 12.9.2017
1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd Buďte prvá a ohodnoťte článok
Loading...

Obézne deti sú často šikanované, majú nízke sebavedomie a horšie sa učia!

Odborníci zdvíhajú prst nad zlou výživou a prekrmovaním detí. Rastúci trend detí s nadváhou a obezitou totiž nezaznamenáva len Amerika, ako si mnohí myslíme, ale je markantný aj v Európe. Rodičia dávajú deťom na raňajky či desiatu neraz sladkosti, aby mali menej problémov a deti sú, samozrejme spokojné. Existencia automatov so sladkými nápojmi a sladkosťami v niektorých školách tiež nie je pre zdravie detí veľkou výhrou. Navyše moderné technológie znižujú aj pohyblivosť detí, a tak je len otázkou času, kedy takéto dieťa priberie nad normu pre svoj vek a výšku. Obezita však nie je len problémom zdravia ako takého. Ukazuje sa, že obezita ovplyvňuje aj úspech detí v škole. Je to možné?

Obezita škodí

Obézne deti a matematika

Možnože i vy si z detstva pamätáte, že obéznejšie deti boli nemotornejšie nielen v telesnej a pohybovej aktivite, ale mnohé aj v učení. Nová štúdia berlínskeho Centra sociálnych vied ukázala, že extrémne obézne deti dosahujú nižšiu úroveň matematických zručností a menej často navštevujú gymnázia ako deti s optimálnou hmotnosťou alebo len miernou nadváhou. Ide o prvý dôkaz faktu, ktorý už aj predtým nielen odborníci sledovali, a síce, že obezita bez ohľadu na sociálny pôvod študentov ovplyvňuje školské výsledky. Dávnejšie bola známa súvislosť, že obezitou trpí viac ľudí s nižším vzdelaním ako ľudí s vyšším vzdelaním.

Obezita, šikana a sebavedomie

Pozrime sa na fakty zbližša. Berlínski vedci vo svojej štúdii skúmali ako hmotnosť a stupeň obezity vplýva na učenie sa matematiky a nemčiny na základnej škole, ale tiež u študentov gymnázií. Zistili, že obézne dievčatá a chlapci dosahujú dobrých a veľmi dobrých výsledkov v matematike podstatne zriedkavejšie ako deti, ktoré netrpia obezitou. Ďalším problémom je fakt, že obézne dievčatá sú častejšie obeťami šikanovania. Tieto mimoriadne negatívne skúsenosti znižujú ich sebavedomie, čo vedie k ďalším problémom so správaním. U chlapcov nebol zistený trend obezity a týrania, takže predsa len to majú o niečo ľahšie ako dievčatá. Avšak aj chlapci, trpiaci obezitou majú často nižšie sebavedomie, čo čiastočnej vysvetľuje prečo majú horšie výsledky v matematike ako chlapci, ktorí obézni nie sú. Zaujímavé je, že vplyv obezity na matematické zručnosti funguje bez ohľadu na zdravie dieťaťa alebo na to, koľko času venu pohybovým aktivitám, či sledovaniu televízie.

Zaplavení cukrom a tukom

Ďalšia časť štúdie ukázala, že obézne dievčatá a chlapci navštevujú menej často gymnáziá a stredné školy s maturitou. To, či tento fakt spôsobujú práve horšie výsledky v matematike, doposiaľ nebolo presne zistené. Podľa odborníkov je tiež možné, že učitelia základných škôl vnímajú obézne deti ako menej schopné a zriedkavejšie im odporúčajú pokračovať na štúdiu na gymnáziu alebo strednej škole s maturitou. Je však možné, že aj samotní rodičia majú voči týmto deťom nižšiu dôveru. Vyzerá to však, že táto nedôvera je skutočne založená na faktoch. Niektorí odborníci tvrdia, že obézne deti majú väčší problém koncentrácie na  výučbu, či prácu, často- až chorobne – myslia na jedlo a cukor a tuk im doslova zaplavuje myseľ. Cukor je totiž podľa nedávnych zistení ešte nebezpečnejšou drogou ako alkohol, či skutočné drogy.

womangalérie VŠETKY