Oplatí sa zostať s mužom iba kvôli deťom?

Už ste určite počuli o partneroch, ktorí zostali spolu „len kvôli deťom“. Ak to medzi nami v partnerstve nefunguje, je skutočne veľmi dôležité zvážiť, či má význam zostávať spolu alebo nie. Mnohokrát totiž deti v takýchto rodinách viac trpia, ako kedy žili samy s jedným rodičom. Nezabúdajme, že stále sme pre ne príkladom, a to aj v budovaní vzťahu k opačnému pohlaviu.

Ak stojíme pred otázkou zostať s mužom len kvôli deťom alebo nie, najskôr si odpovedzme na tieto otázky:

kvôli deťom

Sme pre deti dobrým vzorom partnerského vzťahu?

Matka a otec sú vzorom pre deti vo všetkom, aj v partnerských vzťahoch. Ak sú medzi nami rozbroje, nevieme sa k sebe správať príjemne, netolerujeme sa, zazeráme po sebe, či jeden druhému sa vyhýbame. Nie je to dobrý príklad pre deti. To, ako sa správame k otcovi svojich detí a ako on k nám je pre ne vzorom, ktorý budú neskôr opakovať. Nechceme im predsa pokaziť život a nádej na dobré partnerské vzťahy.

Ovplyvňuje stres zo vzťahu naše správanie?

Možno si to ani neuvedomujeme, ale niekedy nás existencia a prítomnosť toho druhého môže provokovať, stresovať, znervózňovať, čo sa následné prejaví aj na našom celkovom správaní a konaní. Ak ste vyčerpaná, nahnevaná, emocionálne napätá z manžela, deti to tiež cítia. Preto sa o rozvode niekedy hovorí aj ako o emočnej úľave pre celú rodinu.

Čo v skutočnosti očakávame?

Čo očakávame od toho, že zostaneme kvôli deťom spolu? Očakávame, že sa zase raz dáme dokopy? Že sa všetko vyrieši a vzťah bude pokračovať? Pozrime sa reálnymi očami, aká je na to šanca a nielen kam smerujeme my, ale tiež kam smeruje on. Či budeme čakať, kým neukončia deti vysokú školu a potom sa rozvedieme? Aký to má vôbec zmysel? Navyše, treba rátať s tým, že každý si časom nájde iného partnera.

Ako ovplyvní naše deti to, že zostaneme spolu?

Ak je psychické alebo fyzické zdravie detí pri vzájomnom spolužití v nebezpečenstve, mali by sme sa rozísť. Rovnako pri nestabilite, chronickom strese. Ak dokážeme spolu vychádzať, a to viac ako priemerne, vtedy je na mieste uvažovať, že zostaneme spolu. Avšak, reálne, takýchto vzťahov je minimum. Nakoniec, ak vieme spolu vychádzať dá sa deti vychovávať spoločne aj vtedy, ak budeme žiť v odlišných domácnostiach – robia to tak aj mnohé známe tváre a deťom to zvyčajne viac prospieva ako žiť spolu s rodičmi, ktorí sa nenávidia alebo jednoducho už nemajú nič spoločné.

-sz-