Rizikové faktory autizmu: Tehotenstvo nad 35 rokov a fajčenie počas tehotenstva!

Je viac autizmu preto, že rodíme staršie?

Diagnóza autizmus nepoteší žiadnu mamičku a, žiaľ, v ostatných rokoch sa rodí čoraz viac detí trpiacich poruchami autistického spektra. Čím to je? Na to sa snažia prísť aj vedci. Zatiaľ je známe, že niektoré chemikálie môžu zvýšiť riziko poruchy autistického spektra. Ďalšími rizikovými faktormi sú aj vek matky a fajčenie počas tehotenstva.

autizmus
https://www.shutterstock.com

Nielen gény

Štúdia, zverejnená v odbornom magazíne Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, pod vedením Svena Sandina zo švédskeho Karolinska Institutet analyzovala predchádzajúce štúdie, zaoberajúce sa súvislosťou medzi vekom matky a autizmom dieťaťa. Táto analýza naznačuje, že úlohu v rizikách detského autizmu môžu zohrávať aj nededičné a environmentálne faktory.

35+

Vedci porovnávali riziko autizmu u detí matiek rôznych vekových skupín. Zistili, že matky staršie ako 35 rokov majú deti s o 30 percent vyšším rizikom autizmu ako mladšie matky. Najnižšie riziko autizmu zistili u detí mamičiek, ktoré mali menej ako dvadsať rokov. Vzťah medzi vekom matky a rizikom autizmu je pritom silnejší u mužských potomkov.

Fajčenie počas tehotenstva

Riziko autizmu rastie aj u tých detí, ktorých mamičky počas tehotenstva fajčia. „Už dlhú dobu je známe, že pojem autizmus zastrešuje celý rad porúch, ktoré zhoršujú sociálne a komunikačné zručnosti. Zistili sme, že fajčením matky počas tehotenstva môže dôjsť k výraznejším poruchám autistického spektra,“ opisuje výsledky štúdie Amy Kalkbrenner z University of Wisconsin-Milwaukee.

Mnohé tehotné stále fajčia

Napriek známym nebezpečenstvám ešte stále dosť veľký počet matiek počas tehotenstva fajčí. Napríklad, v Spojených štátoch amerických je to trinásť percent zo všetkých tehotných žien. Vedci porovnávali údaje z nedávnych štúdií a monitorovania. Ukázalo sa, že 3315 z 633 989 detí, narodených v rokoch 1992, 1994, 1996 a 1998 malo vo veku osem rokov poruchy autistického spektra.