Ťažké kovy v strave pre dojčatá: Počuli ste o tom?

Pravdepodobne ste zachytili informácie o tom, že v niektorých jedlách z obchodných reťazcov určených pre deti najnižšieho veku sa našli ťažké kovy – olovo, arzén a iné toxíny.

v strave pre dojčatá

Treba sa im úplne vyhýbať?

Arzén, olovo, ortuť

V minulom roku sa objavilo niekoľko štúdií, ktoré dokázali prítomnosť arzénu, olova, ortuti v značkovej dojčenskej výžive bežne predávanej v obchodných reťazcoch. Najvyššia kontaminácia ťažkých kovov bola dosiahnutá v prípade výrobkov, ktoré obsahovali ryžu a sladké zemiaky. Odborníci na základe týchto zistení odporúčajú mamičkám vyhnúť sa častému príjmu kupovanej stravy. Mali by sme o nej uvažovať ako o strave, ktorú poskytneme dieťaťu, keď nemáme žiadnu inú možnosť.

O dôvod viac variť doma

Optimálna strava, nielen pre dieťa konzumujúce pevnú stravu, je doma varená z čerstvých surovín. Ak používame kupované hotové jedlá pre deti nízkeho veku, mali by sme ich používať len výnimočne – raz či dvakrát do týždňa. Aj keď ideme na výlet môžeme dieťaťu vopred pripraviť zeleninové alebo ovocné pyré. Špeciálne by sme sa mali vyhýbať „občerstveniu“ typu tyčiniek, sušienok a oblátok. Netreba však robiť paniku, len sa viac zamerať na domácu kuchyňu.

Ako vplývajú chemikálie na deti?

Ťažké kovy – kadmium, olovo, ortuť a anorganický arzén, sú škodlivé v akomkoľvek množstve. Olovo je toxické pre detský mozog a neexistuje žiadne bezpečné množstvo. Arzén a ortuť sú tiež neurotoxíny. Dojčatá a malé deti sú obzvlášť citlivé na tieto kontaminanty, pretože ich mozog a orgánové systémy nie sú úplne vyvinuté.

Autizmus a hyperaktivita

Podľa odbornej správy, ktorá sprevádzala vyhodnotenie štúdií, vystavenie dieťaťa už malým množstvám týchto ťažkých kovov v ranom veku môže zvýšiť riziko viacerých zdravotných problémov. Majú vplyv na správanie, ktoré súvisí s poruchami autizmu a hyperaktivity. Tieto účinky sú dlhodobé a nezvratné. Uvedené toxíny súvisia aj s rakovinou močového mechúra, pľúcami a kože, potenciou a diabetom typu 2 – ak sú do tela dodávané dlhodobo a často.

-sz-