Už malé deti môžu trpieť depresiami! Ako ich spoznáte?

Depresie u malých detí

Depresia sa môže vyskytnúť v každom veku. Pribúda detí, ktoré trpia depresiami nielen v školskom, ale už v predškolskom veku. Ďalším výrazným obdobím nárastu depresívnych stavov je dospievanie. Vráťme sa však k menším deťom, pretože u nich môže byť mimoriadne ťažké všimnúť si príznaky depresie. Existuje niekoľko druhov depresií. Veľká intenzívna depresia zvyčajne trvá len kratšie, okolo dvoch týždňov, kým miernejšia, ale chronická depresia sa vyvíja dlhší čas. Najčastejšie sa depresie u malých detí vyskytnú pri strate blízkeho človeka.

depresie u malých detí
https://www.shutterstock.com

Najčastejšie spúšťače

Niektorí ľudia sú náchylnejší k depresívnym a úzkostným poruchám ako iní. Psychické problémy u detí často spúšťajú nepríjemnosti medzi rodičmi, traumatizujúce zážitky, ale aj šikanovanie zo strany rovesníkov, vážne ochorenia v rodine, nedostatok aktívneho času s rodičmi, podieľa sa na tom aj genetika.

Signály sú iné u detí ako u dospelých

Dôležité je uvedomiť si, že depresia u dieťaťa vyzerá inak ako depresia dospelého. U detí a dospievajúcich sa depresia nemusí prejaviť ako nedostatok energie, nechuť vstať z postele a podobne, ale ako podráždenosť – všetko im je nepríjemné, všetko ich hnevá. Môžu sa pridať sebapoškodzujúce sklony a samovražedné myšlienky, preto si treba veľmi dobre všímať ich správanie. 

Terapia je veľmi dôležitou súčasťou liečby

U mladších detí sa depresia prejavuje aj silnými záchvatmi vzdoru alebo hnevu, u dospievajúcich skôr nepriateľstvom, frustráciou a výbuchmi zlosti. Tak, ako depresia u dospelých, aj depresia mu detí sa dá ľahko liečiť. Dôležitá je kvalitná psychoterapia a dobre nastavená liečba. Ak máte podozrenie, že vaše dieťa je prehnane vzdorovité, nájdete ho ubližovať si alebo iným osobám, nedá sa s ním na ničom dohodnúť, môže to by prejavom, že veľmi trpí a treba s tým niečo robiť.