Zneužívané deti

Zneužívané deti čelia vyššiemu riziku rakoviny

Deti sú citlivejšie, ako sa predpokladalo! Stres v detstve sa môže prejaviť rakovinou v dospelosti!

Deti, ktorým rodičia v detstve ubližujú, či ich psychicky, fyzicky týrajú alebo iným spôsobom zneužívajú, majú do ďalšieho života daných veľa negatív. Nejde len o zvyčajne nižšie sebavedomie, psychické problémy, strach, úzkosti, ale odráža sa to aj na ich fyzickom zdraví.

Zneužívané detiNejde „len“ o psychiku
Je známe, že náš imunitný systém nereaguje len na vplyvy vonkajšieho prostredia, ale aj na to, v akom stave sa nachádza naša psychika. Keď sme pod tlakom, v strese alebo prežívame ťažké chvíle, môže sa to odzrkadliť aj na našom fyzickom zdraví. Časté choroby, opakované infekcie svedčia o znížení imunity. Žiaľ, platí to aj u detí a dokonca ešte výraznejšie, deti sú predsa citlivejšie.

Zo zneužívania rakovina?
Zneužívanie dieťaťa zo strany rodičov a nepohodlie dieťaťa v rodinnom prostredí môže zvýšiť aj riziko rakoviny dieťaťa v dospelých rokoch. Toto riziko je obzvlášť významné, keď matky zneužívajú svoje dcéry a otcovia synov. Ľudia často hovoria, že deti sú odolné a že sa to od nich odrazí, ale odborníci vedia, že existujú udalosti, ktoré môžu mať dlhodobé následky na zdraví dospelých ľudí. V tomto prípade, ľudia, ktorí boli v detstve často citovo alebo fyzicky zneužívaní rodičmi, trpia v dospelosti s väčšou pravdepodobnosťou rakovinou.

Najhoršie v prípade rovnakého pohlavia
Táto súvislosť ešte silnejšia, ak otcovia zneužili synov a matky dcéry. Zatiaľ nie je úplne jasné, prečo je to tak, ale zrejme bude väčším dôvodom silnejšia sociálna väzba medzi osobami rovnakého pohlavia.

Celkovo platí, že čím častejšie a intenzívnejšie zneužívanie, tým výraznejšie rastie riziko rakoviny.

Zvýšená pozornosť
Zneužívanie detí sa dá teda považovať za faktor vonkajšie prostredia, ktorý môže zvýšiť výskyt rakoviny v dospelosti. Pri dôslednejšom sledovaní zdravotného stavu týchto detí by sa dalo v mnohých prípadoch včas zasiahnuť a liečba by mohla mať pozitívnejší výsledok. Deťom, ktoré vyrastali v strese by teda mala byť venovaná špeciálna pozornosť.

Najcitlivejšie obdobie
Súvislosť medzi negatívnymi udalosťami z detstva a duševným zdravím je síce všeobecne vnímaná, ale nie v takej sile, akú naozaj má. Môže mať totiž dlhodobý vplyv na fyzické zdravie, i dĺžku života. dopĺňajú autori štúdie. Netreba teda zabúdať na to, že detstvo je veľmi citlivé obdobie vývoja a že počas detstva sa rýchlo menia biologické systémy, čo nakoniec môže viesť k vážnym psychickým, ale aj fyzickým zdravotným problémom.

-sz-