SPÄŤ
Pre deti

Trpí vaše dieťa migrénou?

Od: Henrieta Karabova 13.11.2017
1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd Ohodnoťte článok
Loading...

Migréna je častým ochorením detského veku. Vyskytuje sa asi u 4 % detí v porovnaním so 6 % u mužov a 18 % u žien. Na Slovensku je to asi 60 000 detí s migrénou.

Trpí vaše dieťa migrénou

V predškolskom a mladšom školskom veku je výskyt migrény rovnako častý u chlapcov ako u dievčat, v puberte však dievčatá majú migrénu 2x častejšie ako chlapci. Migréna často začína v detskom veku. Polovica dospelých pacientov s migrénou udáva, že ochorenie začalo pre 20. rokom života, 25 % udáva prvé záchvaty migrény pred 10. rokom života.

Ako sa prejavuje migréna?

Migréna je ochorenie charakterizované opakovanými záchvatmi bolestí hlavy, spojenými so zrakovými, vegetatívnymi, zriedkavejšie vnemovými a pohybovými príznakmi. V procese vzniku záchvatu sa podieľajú mechanizmy cievne (najskôr zúženie ciev s poruchou prekrvenia a neskôr rozšírenie ciev), nervové (útlm funkcie buniek v mozgovej kôre) a látkové (bielkoviny pôsobiace na cievy) v rámci trigemino-vaskulárneho komplexu, kde významnú úlohu hrajú špeciálne receptory (v prípade migrény sú to serotonínové receptory).

Vlastnému záchvatu často predchádzajú určité signály – zvýšená aktivita, predráždenosť, unavenosť. Prvým príznakom záchvatu býva aura (predzvesť), zvyčajne zraková vo forme zábleskov, výpadov zorného poľa, tŕpnutie končatín a závraty. Následná bolesť sa spravidla prejavuje v jednej polovici hlavy, je veľmi silná, pulzujúca s pocitom zvracania. Ďalej sa prejavuje zvracaním a bolesťami brucha, s precitlivosťou na svetlo a zvuk a zvýrazňuje sa otrasmi pri chôdzi. Bolesť trvá 2-12 hodín a po spánku ustúpi.

U malých detí je ťažko odlíšiť prvé dve formy migrény, lebo nevedia príznaky popísať.

Špecifiká migrény u detí:

U detí, na rozdiel od dospelých, nie je bolesť lokalizovaná na jednu polovicu hlavy (hemikranická), je lokalizovaná obojstranne na čele alebo v spánkoch
· bolesť trvá kratšie a záchvaty migrény sú menej časté ( 1-2x do mesiaca)
· zvyčajne nie je precitlivelosť na zvuk
· u detí sú zriedkavejšie provokujúce príčiny (u dospelých stres, únava, menštruácia)
· po spánku bolesť hlavy ustúpi
· vyskytujú sa špecifické formy migrény u detí – stavy zmätenosti, dezorientácie
· (syndróm Alice v krajine zázrakov), opakované zvracanie bez zjavnej príčiny
· cyklické vracanie
· pocity závratov s poruchami rovnováhy (záchvatovité vertigo)

Liečba záchvatu migrény:

· ak sú záchvaty zriedkavé a nie veľmi intenzívne, nedoporučuje sa liečba – dieťa treba uložiť do postele, po spánku bolesť ustúpi
· ak sú príznaky intenzívne, odporúčajú sa ľahké lieky proti bolesti (paracetamol, ibuprofén) a lieky proti zvracaniu
· ak liečba nie je účinná, po neurologickom vyšetrení na základe doporučenia lekára sa používajú silnejšie analgetiká a špecifická liečba agonistami 5-HT-1D receptorov – sumatriptan. Sumantriptan je dostupný ako tablety, nosový sprej a injekcie. Pre liečbu detskej migrény sa odporúča nosový sprej.

V prípadoch, ak sa záchvaty opakujú častejšie ako 4x do mesiaca a výrazne ovplyvňujú kvalitu života, je vhodná preventívna liečba .

Doc. MUDr. Pavol Sýkora PhD.
Detská fakultná nemocnica, Bratislava

womangalérie VŠETKY