Ako ovplyvňuje predčasný pôrod zdravie

Mladí ľudia, ktorí sa narodili predčasne, majú viac biologických rizík, ktoré sa dotýkajú ich zdravia v neskoršom období. Výskum vedcov z Imperial College London, ktorého výsledky boli zverejnené v magazíne Pediatric Research, ukázal, že je potrebné predčasne narodené deti sledovať až do dospelosti, aby sa včas zachytili príznaky možných ochorení.

ovplyvňuje predčasný pôrod

Tlak a tuk

Štúdia, na ktorej sa zúčastnili dobrovoľníci vo veku 18 až 27 rokov, ukázala, že tí z nich, ktorí sa narodili v 33. týždni tehotenstva alebo skôr, trpeli vyšším krvným tlakom, väčším objemom tukového tkaniva, napriek tomu, že mali normálny BMI a mali tiež viac tuku vo svaloch a v pečeni. Tieto vlastnosti súvisia s ochorením srdca a obehového systému a tiež s vysokým rizikom vzniku cukrovky druhého typu. Rozdiely v tuku okolo brucha boli pritom najvýraznejšie u mužov.

 

Čoraz viac detí prežije

Počet predčasne narodených detí každoročne stúpa, vo vyspelých krajinách sa pred tridsiatym tretím týždňom tehotenstva narodia približne dve percentá detí. Vďaka pokrokom v medicíne vyšší počet z týchto novorodencov prežije – až deväťdesiat percent detí narodených v tomto období tehotenstva ide domov. Avšak niekoľko štúdií naznačuje, že vplyv predčasného pôrodu pretrváva do dospelosti a spôsobuje predčasne narodeným deťom riziko poškodenia zdravia v neskoršom veku. Biologické dráhy týchto vplyvov zatiaľ nie sú známe.

Prekvapivé zistenia

„Bola to len malá štúdia, ale rozdiely, ktoré sme zistili, boli dosť prekvapujúce,“ povedala podľa stránok ScienceDaily profesorka Neena Modi, vedúca výskumu na katedre medicíny na Imperial College v Londýne: „Výsledky naznačujú, že musíme sledovať zdravotný stav predčasne narodených detí aj mimo detstva. Predčasne narodení muži a ženy môžu byť vystavení väčšiemu riziku kardiovaskulárnych a metabolických ochorení, ale ak spozorujeme varovné signály, môžeme im pomôcť, aby zostali zdraví úpravou životného štýlu a liečbou, ak je to vhodné.

Ako na to prišli?

Profesorka Neena Modi spolu s kolegami použila na zistenie biologických rozdielov u mladých dospelých ľudí, ktorí sa narodili predčasne, celotelovú magnetickú rezonanciu a pokročilé techniky chemických výskumov. Zistili, že i keď predčasne narodení jedinci nemali vyšší index telesnej hmotnosti – BMI, mali viac tukového tkaniva okolo brucha a vo svaloch, a tiež v pečeni. Zistili tiež rozdiely v chemickom zložení moču, ktorý obsahoval viac látok súvisiacich so zápalom, a ktoré sú v súlade s vyšším krvným tlakom a väčším objemom tuku predčasne narodených. Do štúdie bolo zapojených celkovo 48 ľudí – 23 zdravých mužov a žien, narodených v období pred tridsiatym tretím týždňom tehotenstva a 25 zdravých mužov a žien, narodených v termíne pôrodu.

Nezabúdajte na preventívky

Predčasne narodení ľudia majú teda o dôvod viac dbať o zdravý životný štýl a dodržiavať zdravú životosprávu. Nezdravé stravovanie a málo pohybu sa môžu na nich podstatne rýchlejšie odzrkadliť. V prípade, že patríte k tým, ktorí sa narodili pred tridsiatym tretím týždňom a pociťujete zdravotné problémy, napríklad príznaky vysokého krvného tlaku, či cukrovky, neváhajte navštíviť lekára a mali by ste chodiť pravidelne na lekárske preventívne prehliadky. Samozrejme, neplatí to len pre predčasne narodených.