Popôrodné zmeny ovplyvňujú aj mužov!

Skutoční oteckovia prežívajú po pôrode hormonálne zmeny, ktoré im pomáhajú vžiť sa do novej role

Väčšina žien po pôrode nemá priveľmi veľký záujem o sex a potrebuje čas na zotavenie. Nejde však len o samotné následky pôrodu, ale aj o nesmiernu únavu spôsobenú nonstop starostlivosťou o dieťatko, a tak nečudo, že sex je to posledné, na čo máme chuť. Navyše aj hormóny hovoria v prospech dieťaťa, tak podobné partnerské aktivity zostávajú bokom. To sa však skôr či neskôr zmení, dôležité je, aby to pár spolu v pozitívnom zmysle prekonal.

Popôrodné zmeny

Oteckovia a samci

Sú muži, ktorí si nevedia zvyknúť na novú úlohu a najmä na to, že ich partnerka už nepatrí len im, ale neustále sa točí okolo nového prírastku do spoločnej domácnosti. Sú muži, ktorí to svojim spôsobom berú ako krivdu a napriek všetkému sa snažia bojovať o záchranu aktívneho sexuálneho života. Čo sa nie vždy podarí – už kvôli vyššie spomínaným záležitostiam. Na druhej strane existujú aj muži, ktorí po pôrode sami na sex nepomyslia a nevyžadujú ho. Ich sexuálne potreby sa vstupom do role otcovstva zmenili. Na prvom mieste je dieťa.

Muži, ktorí aj po narodení potomka – a čo najskôr – bojujú o sex, sú nespokojní s partnerkinou nechuťou milovať sa. a zníženou potrebou a dávajú jej to patrične najavo podľa odborníkov nie sú dobrými otcami. Oteckovia, ktorí sa so svojou novou úlohou skutočne zžili majú zvyčajne menší záujem o sex ako pred narodením potomka a viac času a energie venujú jemu. Nie je to spôsobené len starostlivosťou o dieťa a z toho vyplývajúcou únavou. Prsty v tom majú, podobne ako v prípade žien, aj v prípade mužov – hormóny.

Hormonálne zmeny sa netýkajú len žien

Kým pri plodení potomka má hladinu testosterónu veľkú úlohu v úspešnosti – muži s vyššou hladinou tohto pohlavného hormónu sa pravdepodobnejšie stávajú otcami, ako tí, ktorí majú nízku hladinu tohto hormónu. Testosterón zohráva dôležitú úlohu aj pri starostlivosti o narodeného potomka. U mužov, ktorí sa stotožnili s novou životnou úlohou klesá hladina testosterónu, a tým pádom aj záujem o sexuálny život. Ďalším hormónom, ktorý súvisí s narodením potomka u oboch rodičov je prolaktín. Kým u žien súvisí najmä s dojčením, u mužov tiež dochádza k jeho nárastu. V prípade mužov tento hormón spôsobuje zmeny, na základe ktorých muži lepšie reagujú na potreby svojho dieťaťa.

Dva roky intenzívnej starosltivosti

Takže, ak sme si doposiaľ mysleli, že len mamičky prechádzajú hormonálnymi zmenami kvôli narodeniu potomka, veľmi sme sa mýlili. Aj oteckovia prežívajú biologické zmeny. Samozrejme, nemusia byť u každého rovnako výrazné. U mužov, ktorí sa o dieťa nestarajú a prakticky jeho prítomnosť ignorujú, sú málo s rodinou, tieto zmeny nemusia byť vôbec citeľné – na rozdiel od muža, ktorý sa od prvého momentu o potomka stará, je plnohodnotnou a funkčnou súčasťou rodiny a cíti sa s ňom intenzívne spojený. Podľa odborníkov má prsty v otcovských hormónoch evolúcia. Pokles libida a hormonálne zmeny dávajú otcom možnosť investovať energiu do svojich detí a poskytnúť im dobrú starostlivosť. Nie je to však zmena navždy. Hladiny mužských hormónov sa vrátia do normálu počas jedného – dvoch rokoch od narodenia dieťaťa.

-sz-