12. január

Číslo dvanásť je vynikajúce východisko pre úspech v zamestnaní aj v osobnom živote. Ste aktívny, bystrý a všestranný človek.  Ste tiež veľmi spoločenský, komunikatívny, priateľský  a citlivý.

12. január

Ste dostatočne vytrvalý a húževnatý, veci posudzujete  triezvo a z praktického hľadiska. Keďže sú vaše predstavy reálne a postavené nie na fikcii, ale na premyslených základoch, máte všetky predpoklady doviesť svoje nápady do zdarného konca. Záleží vám na nezávislosti a samostatnosti, chcete všetkým pochybovačom dokázať, že ste schopný uskutočniť všetko, čo ste si predsavzali. Rád ste stredobodom pozornosti. Neprepadnite však pocitu o svojej dokonalosti  a ilúzii, že ste vždy ten najlepší. Nebuďte príliš sebavedomý a netrpezlivý, buďte viac vnímavý voči pocitom iných, viac  počúvajte a rešpektujte aj názory druhých, predídete tak zbytočným konfliktom.