13. Január

Ste zodpovedný človek, veľmi bystrý a ctižiadostivý.  Máte veľmi dobré organizačné schopnosti, pracujete samostatne, cieľavedome a vytrvalo sa usilujete o osobný rast a tiež o stúpajúce finančné ohodnotenie.  Veľmi vám záleží na dobrom a funkčnom  celoživotnom partnerskom vzťahu, v manželstve ste verný, milujúci a zodpovedný, máte snahu svojho partnera chrániť a materiálne zabezpečiť. Dobré materiálne zabezpečenie je pre vás dôležité, považujete ho za určitý prejav vašej lásky a vzťahu k partnerovi. Niekedy na seba kladiete priveľké nároky, ktoré nie ste potom schopný splniť. Zbytočne si tak znižujete sebadôveru a pestujete komplexy menejcennosti. Nebojte sa odpútať od zaužívaných stereotypov v myslení i správaní, nebráňte sa pozitívnym zmenám vo vašom živote. Niekedy ste bezdôvodne nedotklivý a urážlivý, mali by ste mať viac pod kontrolou svoje vyjadrovanie.  Nevhodné slová môžu druhého veľmi raniť.