15. január

Ste veľmi bystrý a inteligentný, máte dostatok odvahy a odhodlania uskutočniť všetko, čo ste si predsavzali. Máte rád nezávislosť a slobodu v rozhodovaní a úprimnú snahu umožniť to aj ostatným.

15. január
Obrázok od S. Hermann & F. Richter z Pixabay

V zamestnaní aj v súkromnom živote sa usilujete o súlad a porozumenie, je pre vás samozrejmé pomáhať druhým. Ste však príliš emotívna povaha a niekedy nedokážete udržať na uzde svoje prudké reakcie a nadmieru emotívne vyjadrenia. Ste milovníkom krásy a harmónie, no stres vás dokáže celkom vyviesť z rovnováhy. Veľmi si zakladáte na usporiadanom rodinnom živote, svoje súkromie si strážite a nerád o svojich osobných a rodinných záležitostiach hovoríte na verejnosti. Túžite po priateľstve a náklonnosti vášho okolia a rodina je pre vás nadovšetko. Dávajte si pozor na prílišnú zaneprázdnenosť kvôli pracovným povinnostiam,  ste na najlepšej ceste stať sa workoholikom.