15. november

O vás možno povedať, že ste skutočným dieťaťom Šťasteny. Máte výborné rečnícke schopnosti, umelecké cítenie, živý temperament a vyžarujete silný magnetizmus. Okrem toho máte aj schopnosť presadiť sa a uskutočniť svoj zámer, takže vám nechýbajú ani vodcovské a organizačné schopnosti.

15. november

 

Napriek tomu, že máte dosť nezávislú povahu, vo svojom vnútri túžite po harmonickom spolužití a nekonfliktných vzťahoch. Tieto vlastnosti, ktoré na jednej strane podporujú túžbu po vodcovstve a snahu po moci a na druhej strane úsilie o pevnú základňu, môžu vo vašom vnútri spôsobiť pretlak. Túžite byť prospešný iným ľuďom, ale mali by ste mať na pamäti, že to, čo je vhodné a dobré pre vás, nemusí byť dobré pre iných ľudí. Z negatívnych vlastností by sa u vás mohla prejaviť bezohľadnosť, či túžba ovládať iných, ale aj vy sa môžete stať hračkou v rukách manipulátorov alebo byť precitlivený a odkloniť sa od svojich cieľov.

Súvisiace články