17.januára

Patríte k veľmi výkonným, pracovitým a vytrvalým ľuďom, máte obdivuhodnú inteligenciu, dokážete rýchlo a pohotovo myslieť. Ste tvorivý, máte originálne nápady, vaša ctižiadosť, a vodcovské schopnosti  vám dávajú všetky predpoklady na úspešné napredovanie a dosiahnutie vedúcich pozícií v zamestnaní.

17.januára
Obrázok od Michael Schwarzenberger z Pixabay

Viete byť citlivý a empatický k potrebách druhých ľudí, rád a často iným nezištne pomáhate a radíte. Nemali by ste však druhých ľudí príliš kontrolovať a poháňať, lebo nie všetci dokážu ísť vaším obrovským tempom a prispôsobiť sa vašej výkonnosti.  Aj keď ste presvedčený o svojich pravdách, nenúťte ostatných, aby sa nimi riadili, môže to vyvolávať konflikt a nepriateľstvo. Vaša tvrdohlavosť, panovačnosť a sebectvo by vám mohli pokaziť vzťahy s druhými ľuďmi. Máte všetky predpoklady byť úspešný, no nie je dobré, ak sa  výlučne zameriate na dosiahnutie úspechu a bohatstva. Prílišná posadnutosť v tomto smere  môže pri neúspechu zapríčiniť stavy úzkosti a depresie.