22. február

22.február – ste veľmi citlivý, vnímavý a hĺbavý človek. Máte silný zmysel pre spravodlivosť, vždy sa usilujete byť ohľaduplný,  láskavý a súcitný k druhým ľuďom, neprestajne hľadáte možnosti, ako ochraňovať a pomáhať ľuďom v núdzi . Ste nesebecký a záleží vám predovšetkým na harmonickom a láskyplnom domove.

Dokážete posudzovať veci reálne, no zároveň máte bohatú predstavivosť a dostatok entuziazmu uskutočniť svoje predstavy. Ste zodpovedný, pracovitý, vytrvalý a veľmi výkonný pracovník, máte teda všetky predpoklady byť úspešný. Musíte si však určiť jednoznačný cieľ a vymedziť postupy, ako ho dosiahnuť. Inak zostanete len v rovine snov a predstáv, čo môže mať za následok   pocity frustrácie a úzkosti. Niektorí sa uzavrú do seba a prepadnú pesimizmu a nespokojnosti so životom. Mali by ste sa obrniť pred konfrontáciami s druhými ľuďmi. Ste priveľmi citlivý a zraniteľný, už pri náznaku neúspechu zbytočne ustupujete a uvoľníte pole.