Bohumír

Mužské meno Bohumír má slovanský pôvod a znamená Bohu mier, Zmieruj sa s Bohom. Sú to inteligentní, mimoriadne aktívni a cieľavedomí muži, ktorí majú v živote vždy jasný cieľ a málokedy odbočia z priamej cesty. Sú objektívni, bezprostrední  a zdravo zvedaví.

Bohumír

V živote túžia niečo dokázať, niečo po sebe zanechať. V práci si veľmi dôkladne vyberajú svojich spolupracovníkov, presne vedia, čo vyžadujú a kto im môže pomôcť v ich snažení. Obklopujú sa ľuďmi, na ktorých majú silný vplyv a spolu s nimi vždy dosiahnu úspech.  Oni sami však nie sú radi stredobodom pozornosti.  Bohumírovia sú typické “šedé eminencie”, ľudia  v pozadí, bez ktorých by však nemohlo existovať ani jedno úspešné podujatie. V osobnom živote  sú značne citovo založení a pre svoj pokojný život potrebujú predovšetkým lásku a pocit, že ich stále niekto doma čaká, lebo samota je pre nich skľučujúca. Vernosť v manželstve však nie je ich silnou stránkou, no napriek tomu rodinu nikdy neopustia. Bohumírov ovplyvňuje planéta Slnko. Ich šťastné farby sú hnedá a žltá.