Dezider

Meno Dezider má latinský pôvod a jeho voľný preklad  je  žiadajúci, vyžiadaný. Sú to inteligentní, vášniví a húževnatí muži, veľmi sebaistí a spokojní sami so sebou.

Dezider

Títo muži zvyčajne nevynikajú spomedzi ostatných. No nemusia sa ani hanbiť za svoje výsledky, lebo vždy patria k veľmi  dobrému priemeru. Deziderovia sú otvorení a priami. Zakaždým hovoria, čo si myslia, zavše aj drsnejším spôsobom. Sú citliví a svet vnímajú príliš subjektívne. Majú úctu k tradíciám.

V živote potrebujú  istoty a neznášajú  zmeny. Aj preto veľmi lipnú na ľuďoch a veciach, ktoré ich obklopujú. Deziderovia nie sú veľmi dynamickí. Uprednostňujú stabilné profesie, ktoré im umožňujú žiť v prepychu, mať pohodlný domov, dosť času pre svoju rodinu, priateľov a koníčky. Veľmi si vážia a milujú stabilné a láskyplné rodinné zázemie. Sú verní, milujúci a starostliví manželia a otcovia.

Títo muži sú nesmierne spoločenskí a majú široký okruh priateľov. Radi a s noblesou prijímajú návštevy a s radosťou sa zúčastňujú na všetkých možných spoločenských podujatiach. Deziderov ovplyvňujú  planéty Merkúr a Urán, ich šťastné farby sú hnedá a čierna.