Dobroslav

Meno Dobroslav má slovanský pôvod s významom dobrý, dobrotivý. Dobroslavovia  majú nepokojnú a nestálu povahu, čo vyplýva najmä z ich priveľkej emotívnosti. Sú nerozhodní, neustále napätí a bojazliví.  Majú sklony uzatvárať sa do seba, chýba im viac objektívnosti, nie sú veľmi sebavedomí.

Dobroslav
Obrázok od GLady z Pixabay

Títo muži citlivo reagujú na neúspech a pri najmenšom náznaku kritiky či nezdaru sú pripravení ujsť a uzavrieť sa do svojho sveta. Dobroslavovia sú však napriek tomu veľmi inteligentní. O všetko sa zaujímajú, pri analýze problémov idú do najmenších detailov, sú to priam puntičkári.

Ich veľká emotívna nevyrovnanosť a nervozita im však často bráni vyjadriť správne svoje myšlienky a neraz obmedzuje aj ich rečové schopnosti. Nie sú to však žiadni outsideri, k cieľu síce postupujú pomalšie, ale väčšinou ho úspešne dosiahnu. Dobroslavovia sa neradi citovo viažu, obávajú sa ovládnutia svojou partnerkou, potrebujú si zachovať istú mieru nezávislosti.

V priateľstve sú stáli, ale nemávajú veľa priateľov, lebo vyžadujú neustále dôkazy o ich vernosti a úprimnosti. V partnerskom vzťahu  často prevláda u Dobroslavov  náruživosť až pudovosť, pretože zmyselnosť a rozkoš pôsobí na ich psychiku ako upokojujúci a uvoľňujúci prostriedok. Napriek tomu je pre týchto mužov  rodina veľmi dôležitá, hoci nie vždy sa im podarí  vytvoriť si  fungujúce rodinné zázemie. Nositelia mena Dobroslav sú prekvapujúco  nesmierne spoločenskí a dokážu byť, ak sa uvoľnia, aj veľmi šarmantní a zábavní spoločníci. Ovplyvňujú ich planéty Merkúr, Mars a Venuša, ich šťastná  farba je žltá.