Dušana

Ženské meno Dušana má srbský pôvod a znamená slávna duchom. Ženy tohto mena sú odolné, životaschopné a plné energie. Majú veľmi pozitívny prístup k životu a okolo seba šíria radosť a spokojnosť.

Dušana

Dušany majú potrebu neustále si dopĺňať svoje vedomosti, venujú sa celoživotnému vzdelávaniu a často naraz vykonávajú viacero povolaní. Bývajú úspešné aj vo vedúcich funkciách, pretože dokážu ľudí presvedčiť a presadiť svoje názory. Na druhej strane si priznajú aj chyby a nechajú si od iných poradiť. Dušany majú v živote zväčša šťastie. Okolie si získavajú svojím optimizmom a šarmom, ale ak treba, použijú pre svoj prospech aj intrigy. V láske sú často egoistické, panovačné a musia mať posledné slovo. Väčšinou si to však neuvedomujú, robia to v dobrej viere, že je to pre ich najbližších to najlepšie. Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Šťastné farby týchto žien sú čierna, tmavomodrá a zelená.