Eleonóra

Meno Eleonóra sa najčastejšie používa v španielsky hovoriacich krajinách, pochádza pravdepodobne  z arabského slova Elinnor, čo znamená Boh je moje svetlo.  Eleonóry sú  veľmi otvorené, úprimné a priame duše, čestné,  vždy pripravené obetovať sa a pomáhať svojim blížnym.

Sú mimoriadne citlivé, nervózne a nesmierne činorodé. Ich aktivita je vždy nasmerovaná na potreby druhých ľudí. Pravé šťastie nachádzajú v dávaní, nezaoberajú sa svojím šťastím, ale vytvárajú  ho pre ostatných. Tieto ženy sú pripravené v každom okamihu vzdať sa svojich potrieb v prospech radosti a šťastia svojich blížnych. Eleonóry sú veľmi disciplinované, majú úžasný zmysel pre zodpovednosť, sú to ideálne ochrankyne tepla domova, obdivuhodné matky. Najradšej si vyberajú povolania, kde môžu slúžiť a pomáhať ľuďom, sú vynikajúce lekárky, ošetrovateľky, sestry. Eleonóry sú mimoriadne spoločenské, otvorené kolektívnemu životu, neraz sa z nich stávajú rehoľníčky. Ak si nájdu životného partnera,  sú priam dokonalé manželky, nesebecké, obetavé, milujúce a nadovšetko verné. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter, Merkúr a Pluto, ich šťastné farby sú sivá, zelená, čierna a modrá.