Láska Blíženci

Ľudia narodení v znamení Blížencov nemajú veľký zmysel pre stále a verné vzťahy. Objekty svojej lásky dokážu rýchlo a často meniť a neraz tým spôsobujú veľa žiaľu. Na začiatku vzťahu síce bývajú veľmi zaľúbení a pozorní a milovanú osobu často presviedčajú o tom, že nikdy svoju lásku nezradia. O svojich citoch radi rozprávajú a v láske bývajú veľmi ohniví.

Láska Blíženci

U mužov – Blížencov sa viac než u žien zvykne prejaviť ich rozporuplná povaha – sú milí a pozorní, ale keď pocítia, že ich láska začína vyprchávať, dokážu byť aj bezcitní. Verní svojmu znameniu Blížencov, stále budia dojem, akoby niekoho hľadali.  Napríklad muži hľadajú nielen ženu ako milenku, ale súčasne aj niekoho ako dôverníčku a kamarátku, ktorej by mohli zverovať svoje tajomstvá. Muži bývajú v láske egoistickí – milovaná osoba im musí výsostne patriť. V sexuálnom živote muži – Blíženci často myslia iba na seba, pocity partnerky ich veľmi nezaujímajú. Vždy si myslia, že ich partnerka prežíva to isté, čo oni. Je preto vhodné, ak si vyberajú partnerky, ktoré milovanie neprežívajú veľmi vášnivo, ale považujú ho skôr za prirodzený úkon a potrebu. Muži – Blíženci sú si svojím sexuálnym úspechom zvyčajne istí.

Ženy – Blíženci vidia v láske vrchol aj zmysel svojho života, pre dobrodružstvá s mužmi zvyknú využívať každú vhodnú príležitosť. Niekedy tak robia z pocitu stereotypu, aby v ľúbostnom ošiali zabúdali na každodenné starosti. V mladšom veku sa rady oddávajú rôznym sexuálnym skúsenostiam i zážitkom. V podstate si chcú vlastne užiť život. Sú dobrými milenkami, na ktoré muži nezabúdajú…