Láska Panna

Ľudia narodení v znamení Panny obvykle neoplývajú silnými ľúbostnými citmi, vzbudzujú dojem čistoty. Nemajú veľmi rady, ak sa v spoločnosti otvorene hovoré o záležitostiach lásky, ale pritom sami radi kritizujú ľúbostné, či milenecké vzťahy iných ľudí. Ďalším paradoxom ich povahy je, že radi koketujú – aj keď tým niekedy vôbec nič nesledujú – jednoducho, robí ich to šťastnými.  Podbne ako v práci, aj v láske často uplatňujú dôležitosť, presnosť, ba neraz až vypočítavosť.

Láska Panna

Muži – Panny

Nemajú v láske veľkú fantáziu, sú skôr realistami. Od žien očakávajú ohľaduplnosť, sú veľmi urážliví – každá maličkosť sa ich dotkne. Neznášajú, ak by si niekto dovolil robiť poznámky na ich mužnosť. Z fyzickej i psychickej záťaže majú strach – dokonca aj vtedy, ak ako milenci narazia na ženu, ktorá je skutočnou pannou. Vtedy radšej vycúvajú z bojiska a vyhovoria sa. Oveľa radšej majú skúsené milenky, ale pri sexe bývajú sebeckí. Keďže majú zmysel pre poriadok, často sa stáva, že po milovaní sa okamžite pustia do práce, ktorú mali naplánovanú – aj sexuálny akt je pre nich iba pracovný úkon. Majú tendenciu ochudobňovať sa o skutočné precítenie milovania.

Ženy – Panny

Majú vysoko vycibrený zmysel pre čistotu a poriadok,  a toto zaraďujú nad iné hodnoty. Mnohé z nich sa nedokážu milovať  a uvoľniť v prostredí, kde nie je stopercentný poriadok! Aj kvôli tomu mnohé radšej ostanú starými Pannami. Ak sa Panny zaľúbia, neznášajú vtipkovanie na svoj účet. Napriek tomu, že sú veľmi šikovné vo všetkých ručných prácach, túto svoju prednosť v sexuálnom živote veľmi nevyužívajú. Sexuálne by si najviac mohli porozumieť s Býkom, avšak za predpokladu, že žena narodená v znamení Panny nie je skutočnou pannou! V tom prípade by mohla stratiť záujem o mužov úplne – či už na dlhší čas, alebo navždy. Niwktoré ženy – Panny môžu mať sklon aj k lesbickým vzťahom.