Láska Váhy

Ľudia narodení v znamení Váh bývajú v láske prelietaví – najmä pri nepriaznivej konštelácii hviezd. Svoje city síce v danej chvíli myslia úprimne a sú obetaví, ale po čase zatúžia po inom objekte lásky. Následný rozchod býva bolestivý pre obidve strany. Váhy sa však rýchlo snažia nájsť iné harmonické spojenie pew svoju dušu.

Láska Váhy

Muži – Váhy

O ženy sa začínajú zaujímať od rannej mladosti – pri negatívnom vplyve hviezd striedajú jedno dobrodružstvo za druhým. Manželka ich ako miilenka vzrušuje iba krátko po svadbe, ale zato požadujp totálnu vernosť. Intuitívne si vyberajú partnerky, ktoré ich dobrodružstvá dokážu tolerovať – neraz totiž mávajú aj viac ľúbostných vzťahov súčasne. Sexuálne hry ich vzrušujú, ale boja sa nebezpečenstva. Ich sexuálny apetít často prechádza do agresivity.

Ženy – Váhy

Často mávajú zvodný vzhľad, čo im robí problémy pri tom, aby boli verné. Neraz sú veľmi koketné a túžia po tom, aby ich muži zbožňovali a boli ich otrokmi. Od mužov požadujú vernosť a oddanosť, ale ony samy sa vlastnými výkyvmi morálky veľmi netrápia. Láska je pre ne veľmi dôležitá – ak sa zaľúbia a sú vydaté, sú schopné kvôli nej opustiť dokonca aj rodinu. Priateľstvo medzi mužom a ženou neuznávajú – vždy je v tom podľa nich láska a sex. Často si hľadajú mladších mužov, ktorí ich obdivujú. Neveru u svojho partnera neznášajú, ale dokážu ju odpustiť. Ak nájdu muža, ktorý sa podrobí ich nestálosti a nerozhodnosti, sú mu totálne oddané.