Lev (23. júl – 23. august)

Znamenie Leva je mužským znamením, ktorému vládne Slnko. Živlom Levov je oheň a sú charakteristickí silnou túžbou vládnuť. Inak sú to ľudia, ktorí okolo seba šíria silu, veselosť a teplo, i keď povahovo patria k cholerikom. Majú urastenú, dobre vyvinutú postavu, už na pohľad vzbudzujú dojem sily a zdravia.

Lev (23. júl – 23. august)

Levov charakterizuje aj vzpriamená chôdza a hrdé držanie tela. Pôsobia vo všeobecnosti vznešene. Tvár majú oválnu a aj v staršom veku pôsobia mladistvo. Prezrádza ich úprimný a živý pohľad, vedia sa tešiť zo života, sú celkovo srdeční. Nepoznajú pocit strachu a menejcennosti. Vedia ovplyvniť davy ľudí. Ich myslenie je energické, cieľavedomé, šľachetné a optimistické. V skratke – sú symbolom životodarnej energie, vznešenosti a dôstojnosti.

Povaha:

Pre Levov je neodmysliteľná veselá a optimistická povaha, otvorenosť. Všade, kam prídu, vzbudzujú dôveru a úctu. Svojou sviežosťou oživia akúkoľvek smutnú spoločnosť, sú sebavedomí a každému pomôžu, pretože cítia potrebu rozdávať zo svojej sily. Veria vo vlastné schopnosti a vždy dosiahnu, čo chcú. Sú však prehnane dôverčiví a niekedy sa preto aj popália. Veselí sú navonok aj vtedy, keď vnútorne trpia. O svojich problémoch nikdy nehovoria, vždy myslia na celospoločenské blaho, a preto sú veľmi obľúbení. Nikde nezávidia, každému doprajú. Ich túžbou, ba priam potrebou je usmerňovať a viesť ostatných, všade chcú byť prví. Keď sa rozhnevajú, len málokedy to ukážu navonok.

V negatívnych konšteláciách môžu vyniknúť ich ďalšie vlastnosti ako sú pýcha, arogancia a chválenkárstvo.

Práca:

Túžba vládnuť sa odzrkadľuje aj v tejto sfére. So zamestnaním, v ktorom sa nemôžu plne realizovať, sa nikdy neuspokoja. Sú rozhodní a rázni, preto im patrí vedúce postavenie. Netrvajú na byrokracii a formalitách, ich podriadení sú spokojní aj preto, že ľudia narodení v tomto znamení sú spravodliví. Najradšej pracujú vo svete finančníctva a obchodu, ako šéfovia veľkých firiem, podnikatelia, lekári, ale aj automobiloví pretekári. Zmysluplná pre nich je aj učiteľská profesia.

Zdravie:

Lev je silný, aj keď ide o jeho telesnú schránku a kondíciu, navyše sa veľmi dobre lieči. Malé príznaky ochorenia ignorujú, a tak sa môže stať, že ich choroba neskôr pripúta na istý čas na lôžko. Najčastejšie trpia nachladnutím, ale aj ochoreniami srdca, chorobami ciev a krvi. Bývajú postihnutí aj ochorením chrbtice, zápalom žlčníka, preto je dôležitá zdravá životospráva.

❤️Najobľúbenejšie drahokamy – granát, rubín, slnečný kameň a diamant

❤️Najobľúbenejšie farby – oranžová, zlatohnedá, zlatožltá

❤️Najobľúbenejšie z prírody – slnečnice, púpavy, palmy, citrusy, lev, pávy

❤️Najobľúbenejšie predmety a koníčky – teplé krajiny, módny biznis, zlato,

❤️Nešťastný deň – utorok 

❤️Osobnosti, narodené v tomto znamení:

Napoleon I., Henry Ford, Guy de Maupassant, Július Satinský, Boleslav Polívka, Benito Mussolini, Louis de Funées, Mata Hari, Fidel Castro