Malvína

Meno Malvína môže byť  germánskeho pôvodu, vo význame  priateľka práva, alebo  keltského, kde pôvodný výraz  znamená v jasných očiach. Malvíny sú veľmi pekné,  inteligentné a mimoriadne citlivé ženy, niekedy nečakane výbušné a so sklonmi k panovačnosti. 

Malvína

Sú značne ambiciózne, sebavedomé a invenčné, majú pozoruhodne silnú vôľu a dokážu ísť vytrvalo a cieľavedome za svojím cieľom. Neustále musia niečo robiť, podieľať sa na dianí okolo seba. Sú však aj pomerne nevyrovnané, niekedy depresívne inokedy prekvapujúco  bezstarostné a vrtošivé. Vedia byť veľmi srdečné, nežné až  sentimentálne.  Ak im to okolie dovolí, rady si robia čo chcú a nedajú sa len tak ľahko ovplyvniť a manipulovať. Nositeľky tohto mena sú veľmi spoločenské,  potrebujú mať okolo seba  ľudí, ktorých majú rady a u ktorých sú aj ony obľúbené.  Často si aj povolania vyberajú takého typu, kde sú v neustálom kontakte s inými ľuďmi. Pre Malvíny sú domov a rodina veľmi dôležité pojmy. Mnohé  si za svoje hlavné povolanie zvolia úlohu domácej panej a vzdajú sa profesionálnej kariéry. Sú vynikajúce gazdinky a milujúce manželky a mamy.  Ovplyvňujú ich planéty Merkúr, Saturn a Neptún, ich obľúbená farba  je modrá.