Manželstvá Baranov

Ľudia narodení v znamení Barana uzatvárajú manželstvo pomerne zavčasu. Úplne najvhodnejšie je, ak si vyberú za partnera v znamení Strelca alebo Leva. Dobrý vzťah by mohli mať aj s partnerom narodeným v znamení Vodnára alebo Blížencov.

Manželstvá Baranov

Tieto znamenia sú síce trochu podobné Baranom, ale v mnohom zase odlišné. Barani potrebujú práve túto odlišnosť, pretože bytostne potrebujú niekoho, kto sa im trochu aj podriadi, ale zase v mnohom ich inšpiruje a dokáže ich skrotiť.  Partner pre Barana musí byť dostatočne múdry a povahovo silný, aby ho Baran rešpektoval.

Muži – Barani

Sú panovační, túžia dobýjať a vládnuť.  Neznášajú však pocit nadradenosti zo strany partnera, ani žiadne obmedzovanie, usmerňovanie a dirigovanie. Ak má ich partnerka podobnú povahu, vznikajú vážne nedorozumenia, ba až rozvod.

Ženy – Barani

Potrebujú pocit nezávislosti a slobody, ale sú v manželstve trochu miernejšie  než muži. Tiež chcú dominovať a vládnuť, robia vždy len to, čo chcú. Bývajú hlavou rodiny a pri výchove detí bývajä ú tiež panovačné a prísne. Dokážu však byť aj láskavé a milujúce, ale ich dobrú vôľu si musia všetci zaslúžiť – vtedy sú láskavé a milé. Aj nad mužmi chcú dominovať – raz ich odmietajú a inokedy sa im vášnivo vrhajú do náručia. Spoločnou črtou mužov i žien narodených v znamení Barana je to, že zvyčajne ignorujú osobnosť svojho partnera a nechcú brať do úvahy jeho individialitu.