Manželstvá Rakov

Ľudia narodení v znamení Raka bývajú dobrými partnermi – napokon, manželstvá uzatvárajú spravidla trochu neskôr, až po zrelom uvážení. Dobré manželstvo môžu uzavrieť s partnermi narodenými v znamení Rýb a Škorpióna, ale takisto aj s partnermi narodenými v znamení Býka a Panny. Nevhodné znamenia sú pre nich partneri narodení v znamení Kozorožca, Barana a Váh. Naopak, ak sa rozhodnú pre partnera, ktorý má Mesiac v znamení Raka, ich manželstvo môže byť veľmi šťastné. Ak je však nepriaznivé ožiarenie, Raci môžu mať sklony k neporiadnosti.

Manželstvá Rakov

Muži – Raci takmer nikdy nebývajú neverní – možno len občas vo svojich predstavách. Bývajú však trochu žiarliví – najmä ak sa im zdá, že sa im partnerka odcudzuje. Pretože sami vernosť nikdy neporušia, očakávajú to isté aj od svojej partnerky. Chcú ochraňovať svojich blízkych a aj oni chcú cítiť lásku a podporu z ich strany. Sami o rozvod nikdy nepočiadajú.

Ženy – Raci si takisto veľmi potrpia na rodinu – je zmyslom ich života a neraz jej obetujú aj svoju kariéru. Sú dobré gazdinky, dokážu skvele variť a starať sa o deti. Ich prehnaná starostlivosť však neraz rodinu až zaťažuje. Niekedy sú trochu neporiadne, ale ich manželstvá bývajú pokojné a harmonické. Keď sa ženy – Raci stanú matkami, často akoby ich sexuálny život prestával existovať. Majú tendencie muža čoraz častejšie odmietať, ba niekedy sú najradšej, ak im dá pokoj a zdržiava sa častejšie mimo domu. Vtedy majú pokoj a môžu sa venovať domácnosti a deťom. Pri nepriaznivej konštelácii hviezd sa môže stať aj to, že sú egoistocké a očakávajú, že ich prehnaná starostlivosť sa im vráti aj zo strany partnera či detí. Ak to tak nie je, upadajú do depresie. Aj ženy – Raci sa k rozdovodm stavajú odmietavo.